Valtiolliset instituutit ovat porvariston käsissä ja heidän määränsä kasvaa työläisten ja virkailijoiden keskuudessa (esim. ay-liike).Historiallinen kehitys ja maan hengenlaatu pahentavat luokkavaiston alennustilaa. Onko Suomella toivoa nykyongelmiin sosialismiin siirryttäessä?

Tuotantotavan muutos ei sinänsä välittömästi taikaiskusta muuta ihmisten ajattelua, ja nykyisessä ilmapiirissä ylipäätään (paremmalla tavalla) vaihtoehtoinen yhteiskunta tuntuu epätodennäköiseltä: pikemmin vallan keskittyminen, autoritaarisuus, rasismi jne. tuntuvat lisääntyvän. Niiden voimistuminen on uusliberalistisen politiikan ja talouden tuotetta.
Tärkeintä olisi aluksi päästä eroon eurosta, sillä siihen liittyvä kuripolitiikka on pohjana eriarvoisuuden kasvulle ja siihen liittyville ilmiöille; irtaantuminen ei olisi tae muutokselle, mutta se tekisi muutoksesta *mahdollisen*. Ilman euroeroa tai laajemmin sen hävittämistä muutos ei ole mahdollinen. Tietenkin taustalla on laajemmin myös koko uusliberalismin projekti ja ajattelu (se on jo vallitsevana "uskontona"), josta eroonpääsy on mutkikkaampaa, koko kapitalistisesta järjestelmästä puhumattakaan.
Suoraan demokratiaan perustuva sosialismi ratkaisisi osan ongelmista antamalla ihmisille hallinnan takaisin heidän omiin käsiinsä, jolloin monet kuripolitiikkaan ja siihen liittyvään vallan keskittämiseen liittyvät ilmiöt lieventyisivät (merkittävänä rasismi ja ylipäätään muiden syyttäminen omista ongelmista). Tasa-arvo on eräs parhaimpia ihmisten välisten ongelmien poistajia, tämä on tiedetty jo niin kauan kuin eriarvoisuutta on ihmisillä alkanut olla, ja tutkimuskin sen osoittaa.
Sosialismin, demokratian ja tasa-arvon näköaloja on pidettävä yllä, ja niihin on pyrittävä, sillä muuten ainoana suuntana on tällä hetkellä vallan keskittyminen ja eriarvoisuuden sekä ongelmien lisääntyminen, jos jatketaan mukautumista uusliberalismiin. (T)

View more