Kolik druhů sov žije v České republice?

V ČR sa vyskytujú tieto druhy sov:
Výr Velký ( hniezdi pravidelne )
Kalous Pustovka ( najviac sa vyskytuje v Južných Čechách )
Sovice Sněžní ( vyskytuje sa zriedka )
Sovice Krahujová ( veľmi vzácny výskyt )
Puštík Bělavý ( niekedy sa zatúľa )
Kalous Ušatý ( hniezdi pravidelne )
Sýček Obecný ( hniezdi pravidelne )
Sýc Rousný ( vzácne hniezdi v Južných a Severných Čechách a na Severnej Morave )
Kulíšek Nejmenší ( vzácne hniezdi napr. v južných Čechách, Beskydech a Jesenníkach )
Výreček Malý ( hniezdi veľmi vzácne )
Puštík Obecný ( pravidelne hniezdi na celom území )
Sova Pálená ( pravidelne hniezdi na celom území )
Takže dokopy by malo byť nejako 12 druhov, ktoré sa vyskytujú v ČR💖ale môže ich byť aj menej z toho dôvodu, že niektoré hniezdia iba veľmi zriedkavo až vzácne😊

The answer hasn’t got any rewards yet.