Doileag also answered this question with: "Różni się. Mądrość to wiedza, którą nabywamy poprzez kontakt ze źródłem tejże wiedzy, a inteligen..."

The answer hasn’t got any rewards yet.