Jak je vaše oblíbená uspořádána n-tice, kde n je přirozené číslo větší než 1? (n-tice je například dvojice, trojice,…)

Žádnou nemám.

View more