ช่ายยยองศา

เริ่มหนาวแล้วว

มีหิมะยังงงง

ยังเลย มีแต่บนเขาอะ ถ้าข้างล่างน่าจะสิ้นเดือนไม่ก็เดือนหน้า