Em thích người đó. Rất nhiều. Nói em đã sắp thổ lộ rồi thì em lại nhát quá nên đã lãng đi.. mấy hôm nay theo những gì em quan sát thì người đó hình như đã thích ai đó rồi... em phải làm sao đây

Được ăn cả ngã về không thôi. Lỡ đâu người mà người ta thích là em thì sao nhỉ? Nếu bây giờ em không nói ra, có thể em sẽ hối hận cả đời đấy!

View more