Ask @ThuThaoexol:

huhu kỉ yếu đáng yêu quá :< chả bù lớp mị lôi kỉ yếu ra bàn là thế nào cũng gây gỗ :(( chán

Haha 😂😂 cũng cãi nhau đấy, mãi mới có ý tưởng rồi chốt với nhau. Kể về kỷ yếu chắc hết nguyên buổi sáng quá. Mệt nhưng vui, cố gắng đi chụp với nhau đi, haha, chỉ có 1 lần thôi nên đừng để hối tiếc.

View more

Next