@TieuNgoaLong

Tử thần cuối cùng

What others replied to:

tớ ở đây để lắng nghe cậu thở than

show all (28)

Bạn tớ hỏi tại sao lại chia tay. Nhưng tớ chẳng biết trả lời như thế nào 😕
Đôi khi chia tay vì khoảng cách địa lý, vì gia đình không ưng, rồi thì vì sợ không đến được với nhau mà chia tay....
Nga chụp 3 bọn tớ. Tớ là đứa áo vàng, tớ rất tự ti về ngoại hình của mình nên tớ không bao giờ cảm thấy tự tin trc ống kính với cả khi gặp mọi người.
tớ ở đây để lắng nghe cậu thở than

Language: English