@Tihimao

Hậu Hiền Nguyễn

Ask @Tihimao

Khi bann Chia tay ny thì còn yêu nhau có khả năng quay lại k? Thường là bao lâu? Mình đang trong hoản cảnh như thế!!! Mong được tư vấn và an ủi :(

Quay lại làm gì. Tình cảm giống như bữa ăn ấy đồ đã ôi thiu bỏ đi thử hỏi ăn lại được không? Sau này sẽ cảm thấy may mắn khi từ bỏ họ mới cho ta một cuộc sống tốt hơn. Đã vất là vất còn k vất thì đã k chia tay. Tiếp tục mở rộng thính quen người mới thôi. Người cuối sẽ là chồng cùng đi với bạn mọi yêu đương cũ thành phù du thôi

Language: English