Ask @Timuuna:

M có nghĩ mình có thể yêu đơn phương ai bây giờ không : )) với cả giờ c đang cursh ai thế

- Mình đã quá già để bắt đầu đơn phương nhé = )) cái tầm mà bọn bạn nó có con bế rồi còn mình vẫn nhởn nhơ xuốt ngày thì có lẽ dẹp mẹ nó đi. Đơn với cả phương = ))
- Ưm . không, đang đợi xem ai có lòng crrúh mình thì mình đón nhận thôi 😄
- Mà bạn nào mà xuốt ngày hỏi ẩn danh thế. Ló mặt ra coi nào = ))

View more

Next