Inteligencja i mądrość. W jaki sposób postrzegasz oba pojęcia? A może są dla Ciebie synonimem?

Nox Vox
Oczywiście, że synonimem nie są, znaczą dwie różne rzeczy. Mądrość to według mnie nabyte informacje z jakiejś dziedziny. W końcu, gdy wykazujemy się znajomością kilku zagadnień, z załóżmy biologii, to ktoś odpowie „aleś ty mądry”, a przynajmniej nigdy się nie spotkałem, by w takiej sytuacji ktoś odpowiedział „aleś ty inteligentny”. Inteligencja natomiast to umiejętność wykorzystywania własnej wiedzy w różnych sytuacjach, np. podejmowanie odpowiednich decyzji życiowych.