Ask @TraLiptonChanh:

Nhím Ngoan Hiền(mẹ của NaiTôm)
Latest answers

Mẹ, coi tên tởm quàn không?

Tró nào đây~

View more

About Nhím Ngoan Hiền(mẹ của NaiTôm):

Hardcore Hunhan shipper | Aries | AB type| Weird and Perverse