Ask @TraNguyen251:

3453451234234845645605675678999999

Đừng cố thắp lên cho nhau hi vọng để rồi chính mình lại thổi tắt nó. Hi vọng mong manh lắm, giữ không được làm ơn đừng cố gắng.

View more

Chị có thấy chị #yenhithing dễ thương tốt bụng hiền lành không? Ahihi'sss :)))))))

Con đó vừa khùng vừa thiểu năng chứ mấy thứ bên trên là do n tự luyến mà ra thôu :v

View more

✨ 💎💎✨ 💎💎💎 ✨ 💿 💎💎💿 ✨ 💿 💿 💿 💿 💿 💿 💿 💿 ✨ 💿 💿✨ marry me? yes or no kí tên: TT

NO?! Who is TT?

View more

yêu béo thương béo mà xa béo ~ ❤ meow bàn trên gửi ngàn nụ hôn 💋

ok fine, tôi đã có người mới, chia tay đi meoww =.=

View more

Next