Ask @Tramanh1901:

Xin chào Chống Đạn Team{ @chongdanteamhm } xin phép được nói chút ít❤️❤️❤️. Team bọn mình có cung cấp một vài mảng trong info. Team mới thành lập mong bạn ghé UH để team phát triển hơn nữa😊.Đặc biệt khi ghé Team ask UH bạn sẽ nhận quà 1ask=5like👍🏻. Xin lỗi nếu đã làm phiền bạn. Chúc bạn ngày an <3

- Hằng Mốc -
Next