Ask @TranAnhTuandotcom:

Khi cực kỳ ghét một người, liệu rằng ta có thể tiếp tục chơi hay làm việc cùng họ không? Nên như thế nào là tốt nhất?

Trung Đức
Nên chơi với những cái tốt của họ. Còn nếu thực sự khó quá thì giải tán cho nhẹ đầu. Đời còn nhiều bạn hay lắm em ah, chẳng qua là mình chưa gặp mà thôi. Ví như a mới gặp 1 ông bạn cực thân chỉ trong vòng 2 năm nay >> www.trananhtuan.net (ông bạn này đây)

View more