What others replied to:

ăn mỳ cay nổi mụn thì ăn gì lại cho mát lành vậy các ban jiu?

show all (9)