@TranThiQuynhNhu

Stern Epiphyllum

What others replied to:

Trường học là một xã hội thu nhỏ, bạn nghĩ sao ?

show all (18)

Đó cũng là một ý kiến đúng. Ai cũng phải trải qua xã hội thu nhỏ rồi bước ra một xã hội lớn hơn.
Rất đúng luôn ạ, nhất là đại học. M nghĩ vì thế nên người ta mới khuyên nên đi học đại học trước khi bước chân ra mtrg ngoài kia

Language: English