@TrangNguyen280

Thu Trangg

What others replied to:

Này cô bé, em nghĩ rằng trẻ con khóc thì sẽ có ai đó đến giúp hay sao ?

show all (32)

không, nhưng nó đã tự giúp nó. rằng muốn khóc phải khóc, và sau khi khóc xong thì phải tự đứng lên cười mà tiếp tục :))

Language: English