Ask @Trungjoe:

Nếu đậu thì sao bạn? Mình chưa thu đh đâu nhưng thấy phía trước gian nan quá

Học đh đi
Ổn định sau này

View more

+1 answer in: “Chuyện mà ba mẹ bắt mình học nghề này nghề nọ chắc cũng không xa lạ gì nữa. Mình cũng trong trường hợp đó. mình không biết phải làm gì. Không phải mình không thích mà nghề đó thật sự quá sức đối với mình :(( . Mình theo cái nghề mà hên thì nổi xui thì chìm :(. Ai cho mình lời khuyên với”

Chuyện mà ba mẹ bắt mình học nghề này nghề nọ chắc cũng không xa lạ gì nữa. Mình cũng trong trường hợp đó. mình không biết phải làm gì. Không phải mình không thích mà nghề đó thật sự quá sức đối với mình :(( . Mình theo cái nghề mà hên thì nổi xui thì chìm :(. Ai cho mình lời khuyên với

Bảo Hân
Đậu đh không bạn?

View more

+1 answer Read more
Next