ula liseł also answered this question with: "zauroczenie to JESZCZE nie zakochanie"