(y), A thích câu trả lời này đó Em :))). Những cô gái bị tổn thương ở mối tình trước đó thường hay nói câu giống em đó. Nhưng hok sao, hok lẽ em ở giá suốt đời? Hay chuyển qua les? Còn nếu ko thì sẽ có người làm em thấy hạnh phúc trở lại thôi :P (biết đâu người đó là anh :X )

Cái đó từ từ tính nha :)))

The answer hasn’t got any likes yet.