O czym informował(a)byś, będąc znakiem drogowym?

O JEDZENIU !

View more

Ask @TwinsPL:

About LastOne:

Im dead :)

Holandia :D