Martyna also answered this question with: "Noszę jeden. Środkowy palec prawej ręki."