Jakub also answered this question with: "Kiedyś napisałem kilka "wierszyków" miłosnych."