batch 2018' ka sab se bara phade baz

Yaar mai2017 kai batch ka hoon 2018 nahi.aur

View more

  • 3042
    Posts
  • 8241
    Likes

About Umair Ghani:

AC love K.B❤️( Zameen Allah ki hai to to kis baat pai akrai) Sc:Umairghani15

Lahore