Ask @UraqanEminAbdullayev:

En beyendiyiniz weir❔😌

Ulya Aliyeva
Mənim sol əlimdə yanıq yeri var,
O mənə töhfədir körpəliyimdən,
Odun odluğundan xəbərsiz vaxtlar,
Əlimi manqalda yandırmışam mən.
Mənə cız dedilər, ancaq qorxmadım,
Əlimi yandırıb tanıdım odu.
Mənim həyat ilə ilk tanışlığım
Əlimi yandıran oddan başladı.
Oxşadı gözümə hələ uşaqkən
Ocağın al-əlvan alovu közü.
Dünyaya gələli bilmirəm nədən,
Nəyə vurulduqsa yandırdı bizi.
Mən oddan qorxmadım yanana qədər,
Mən qorxu bilmədim qanana qədər.
Elə ki, yandım,
Odla oynamaqdan qorxdum, dayandım.
Başladı qorxu,
Başladı ehtiyat,
Başladl həyat
- Bəxtiyar Vahabzadə

View more

Next