@VDUSSHKA#60 🇵🇱

⠀⠀*⠀⠀ЕБ⠀:⠀Я.

Ask @VDUSSHKA

Sort by:

LatestTop

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ᴛʜᴇ ⠀⠀⠀ ᴀɴɢʟᴇ⠀⠀⠀⠀ᴏғ⠀⠀⠀⠀ᴛʀᴀᴜᴍᴀ⠀⠀ ⠀ ᴄʀʏᴘᴛᴏɴʏᴍ
⠀⠀⠀⠀ ᴛᴀʀɢᴇᴛ. ⠀⠀ ʏᴇɢᴏʀ⠀⠀ ᴠᴀꜱɪʟɪᴇᴠ,⠀⠀ ᴜɴᴋɴᴏᴡɴ⠀⠀ ᴄᴏᴅᴇ

⠀⠀⠀⠀ ʙʟᴀᴄᴋ ⠀⠀ᴡɪᴅᴏᴡ'ꜱ ⠀⠀ʙɪᴛᴇ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ @cold_hvnds_
⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/3qMdY

⠀⠀⠀⠀ they⠀⠀stole⠀⠀everything⠀⠀from⠀⠀ᴍᴇ, ⠀ for⠀ their
⠀⠀⠀⠀ game.hope⠀they⠀burn⠀in⠀ʜ*ʟʟ⠀for⠀it.⠀in ⠀my
⠀⠀⠀⠀ land⠀the⠀december⠀snow⠀is⠀pure⠀as⠀the⠀devil.
⠀⠀
ᴛʜᴇ  ᴀɴɢʟᴇᴏғᴛʀᴀᴜᴍᴀ  ᴄʀʏᴘᴛᴏɴʏᴍ
 ᴛᴀʀɢᴇᴛ  ʏᴇɢᴏʀ

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ᴛʜᴇ⠀⠀⠀ʜᴇʀɪᴛᴀɢᴇ⠀⠀⠀ ᴏғ⠀ ⠀ ᴍᴀᴅɴᴇꜱꜱ ⠀ ⠀ ᴄʀʏᴘᴛᴏɴʏᴍ
⠀⠀⠀⠀ ᴛᴀʀɢᴇᴛ.⠀⠀ᴇʟɪᴢᴀʙᴇᴛʜ⠀ ʙʀᴀᴅᴅᴏᴄᴋ,⠀ ᴀʟɪᴀꜱ ⠀ᴘꜱʏʟᴏᴄᴋᴇ

⠀⠀⠀⠀ ʙʟᴀᴄᴋ ⠀⠀ᴡɪᴅᴏᴡ'ꜱ ⠀⠀ʙɪᴛᴇ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ @BVTAFURXI
⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/3nOin

⠀⠀⠀⠀ she ⠀had ⠀seen ⠀ the ⠀dust⠀ of ⠀de*th ⠀ sprinkled
⠀⠀⠀⠀ over ⠀ her ⠀ eyes. there ⠀ was ⠀ only ⠀one ⠀ way,
⠀⠀⠀⠀ become ⠀ ᴏ̨ᴜɪᴇᴛᴜꜱ⠀⠀&⠀⠀it⠀ ⠀was⠀ ⠀the⠀⠀easiest.
ᴛʜᴇʜᴇʀɪᴛᴀɢᴇ ᴏғ  ᴍᴀᴅɴᴇꜱꜱ   ᴄʀʏᴘᴛᴏɴʏᴍ
 ᴛᴀʀɢᴇᴛᴇʟɪᴢᴀʙᴇᴛʜ

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ᴛʜᴇ ⠀⠀⠀ ᴀɴɢʟᴇ⠀⠀⠀⠀ᴏғ⠀⠀⠀⠀ᴛʀᴀᴜᴍᴀ⠀⠀ ⠀ ᴄʀʏᴘᴛᴏɴʏᴍ
⠀⠀⠀⠀ ᴛᴀʀɢᴇᴛ. ⠀⠀ ʏᴇɢᴏʀ⠀⠀ ᴠᴀꜱɪʟɪᴇᴠ,⠀⠀ ᴜɴᴋɴᴏᴡɴ⠀⠀ ᴄᴏᴅᴇ

⠀⠀⠀⠀ ʙʟᴀᴄᴋ ⠀⠀ᴡɪᴅᴏᴡ'ꜱ ⠀⠀ʙɪᴛᴇ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ @cold_hvnds_
⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀ ⠀⠀⠀ https://jpst.it/3m7_t

⠀⠀⠀⠀ she⠀ saw⠀ a⠀ world ⠀of⠀⠀ɢʀᴇʏ ⠀where⠀fog-drifts
⠀⠀⠀⠀ wandered⠀like⠀wraiths.when⠀the⠀time⠀is⠀right,
⠀⠀⠀ ⠀she⠀is⠀going⠀to⠀make⠀them⠀pay.all ⠀of⠀ ᴛʜᴇᴍ.
⠀⠀
ᴛʜᴇ  ᴀɴɢʟᴇᴏғᴛʀᴀᴜᴍᴀ  ᴄʀʏᴘᴛᴏɴʏᴍ
 ᴛᴀʀɢᴇᴛ  ʏᴇɢᴏʀ

Related users

#fictionヽwanted⠀:⠀what character are you looking for?

⋉.вне вдова.Na chwilę obecną najbardziej poszukiwanymi przeze mnie postaciami są Frank Castle, Matthew Murdock, Marc Spector, Melina Vostokova oraz Clint Barton. Więcej informacji: https://viduare.tumblr.com.

Dziękuję za pytanie.

⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ᴛʜᴇ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜʏᴅʀᴀ'ꜱ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴡᴇʙ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ᴄʀʏᴘᴛᴏɴʏᴍ
⠀⠀⠀⠀ ᴛᴀʀɢᴇᴛ.⠀⠀ʟᴀᴜʀᴀ⠀ ⠀ ᴋɪɴɴᴇʏ,⠀ ⠀ ᴀʟɪᴀꜱ⠀⠀ ᴡᴏʟᴠᴇʀɪɴᴇ

⠀⠀⠀⠀ ʙʟᴀᴄᴋ ⠀⠀ᴡɪᴅᴏᴡ'ꜱ ⠀⠀ʙɪᴛᴇ⠀⠀⠀ @x_deadly_regenesis
⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀⠀ ⠀ ⠀ https://jpst.it/3l59a

⠀⠀⠀⠀ she⠀⠀⠀knows ⠀ ⠀ the⠀ ⠀⠀ʜᴏʀʀᴏʀ⠀⠀⠀of⠀⠀⠀primal
⠀⠀⠀⠀ feelings⠀⠀& ⠀ obsessions. her⠀⠀passions⠀⠀were
⠀⠀⠀⠀ never⠀ far ⠀from⠀ ᴍᴀᴅɴᴇꜱꜱ, ⠀endless ⠀ nightmare.
ᴛʜᴇʜʏᴅʀᴀꜱᴡᴇʙ  ᴄʀʏᴘᴛᴏɴʏᴍ
 ᴛᴀʀɢᴇᴛʟᴀᴜʀᴀ

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚ Widać, że jesteś bardzo związana ze swoją postacią i prowadzisz ją bezbłędnie. Miło patrzeć na Twój profil, a Twoje wątki czyta się lepiej niż niejedną powieść. Gratuluję wyboru postaci i życzę mnóstwa weny w dalszym tworzeniu. 💛

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Dziękuję bardzo za tak piękne słowa, doceniam je całym sercem!

Z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować wspaniałej Lvcif za organizację tego wyjątkowego wieczorku oraz wszystkim tym, którzy zaangażowali się w pobicie rekordu pytań i poświęcili swój czas na czytanie odpowiedzi. ♡

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Jak wielki wpływ na Yelenę ma pochodzenie? Czy tytuł Czarnej Wdowy ma ścisły związek z rosyjskimi korzeniami?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Yelena Belova jest córką Rosji z sowiecką lojalnością i postradziecką żądzą władzy. Fyodorovna była szkolona zarówno przez Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) jak i Główny Zarząd Wywiadowczy (GRU). Nie wiadomo, w jaki sposób i właściwie kiedy Yelena znalazła się w Czerwonej Komnacie. Czy determinacja, dzięki której stała się Czarną Wdową, była dyktowana medycyną eksperymentalną czy czystą wolą nastoletniej wtenczas dziewczyny? Aczkolwiek zapał, który charakteryzował Belovą był wyjątkowo trudny do ugaszenia. W kwestii tej zgadzały się ważne dla państwa persony. Koniec końców Rosja zdeprawowała i wykorzystała ją na wiele nieludzkich sposobów. To wszystko uformowało ją jako człowieka, którym notabene nigdy nie była. Wyzwolona Yelena mogła wybrać zupełnie inny, niepowiązany z przeszłością pseudonim, jednak zdecydowała się na „Białą Wdowę”. Myślę, że moja bohaterka jest dumna z tego, jak ciężką drogę pokonała, oraz że jako Rosjanka zeszła z niej z uniesioną głową. W książce „Homo Sovieticus” Aleksandr Zinowjew pisze: „ZSRR to społeczeństwo kameleonów, będące w całości gigantycznym kameleonem” i tymi słowami zakończę swoją odpowiedź.

Dziękuję za pytanie.

View more

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚ Natalia Romanova, czy posiada w życiu Yeleny jakieś znaczenie? Bardziej wróg czy przyjaciel?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.W odpowiedzi na to pytanie muszę skupić się wyłącznie na dotychczasowych faktach kanonicznych. Możliwe jest opowiedzenie historii o Yelenie Belovej bez obecności Natalii i nie twierdzę, że byłoby to czymś nudnym albo pozbawionym sensu, lecz byłoby to po prostu niekompletną historią, czy jako autorka tego chcę, czy nie. Bez dezertera intencje Yeleny w naturalny sposób nie miałyby racji bytu, tak samo, jak bez interwencji Romanovej Yelena nie postawiłaby pierwszego kroku ku odzyskaniu indywiduum (operacja zamiany twarzy). Innymi słowy, zawsze będzie przywiązana do Czarnej Wdowy nie tylko w sensie tytułu, lecz również osoby. Wróg czy przyjaciel? Po latach i wielu ciężkich próbach stały się sojuszniczkami. Yelena uratowała Romanovą, przyjęła tożsamość Białej Wdowy i wspólnie rozpoczęły plan rekrutacji innych bohaterów, aby pomogli im odeprzeć przeciwników. Niebawem ujrzymy je w nowej serii Thunderbolts i dowiemy się, w którą tym razem stronę powędruje ich relacja.

Dziękuję za pytanie.

View more

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Czym Yelena zaciekawiła Cię do tego stopnia, że zdecydowałaś się prowadzić ją aż tak długo?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Zacznę od tego, że do założenia tej postaci zachęciła mnie autorka @SOVIETICUS. Od zawsze chciałam skosztować świata Wdów, dlatego o wywołanie naturalnego zainteresowania Belovą nie było trudno, choć przyznam, obawiałam się pierwszych kroków w tej części świata superbohaterów. Czym zaciekawiła mnie Yelena? Najzwyczajniej w świecie sobą. Charakterem oraz historią. W Belovej tkwi ogrom tajemnic, a ich rozwikłanie sprawia mi ogrom przyjemności. Poza tym nowości w roli głównej z Białą Wdową napędzają mnie jako autorkę do działania i nadają świeżej inspiracji. Dzisiaj z ręką na sercu mogę przyznać, że nigdy nie żałowałam decyzji o ożywieniu piórem akurat tej bohaterki.

Dziękuję za pytanie.

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚ Niesamowita autorka, z głową pełną pomysłów i warsztatem pisarskim na wysokim poziomie, chylę czoła i ślę mnóstwo weny i miłości! <3

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Dziękuję przeogromnie! Jest mi bardzo miło. ♡

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚ Jaka jest pierwsza rzecz, którą robi Twoja postać rano? Opisz poranną rutynę.

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Yelena cierpi na bezsenność, dlatego jej dzień zaczyna się jeszcze przed wschodem słońca. Pierwszą rzeczą, jest rozciąganie, praktykę te wyniosła jeszcze z czasów bycia baletnicą. Później zmusza ciało do treningu, w końcu jako tajna agentka musi utrzymać ciało w świetnej formie. Po jego ukończeniu poświęca czas na czarną, mocną kawę oraz lekkie śniadanie, którego zjedzenie jest raczej wyjątkiem. Ogólnie odżywianie Belovej albo raczej jego brak doprowadziłoby do szaleństwa wielu dietetyków. Najwięcej czasu zajmuje Yelenie rutyna pielęgnacyjna.

Dziękuję za pytanie.

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚ Ile dobra i ile zła jest w Yelenie?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Uważam, że w Yelenie tkwi więcej dobra niżeli złości, nawet jeśli ona sama nie dopuszcza do siebie tej myśli. Przeszłość, być może niemożność wyboru albo własna wola popchnęły ją w nieodwracalną stronę zła. Belova w swoim życiu nie tylko dokonała, ale również doświadczyła więcej krzywdy i choć już niegdyś starała się odpokutować popełnione grzechy, to sama doskonale wie, że to wciąż zbyt mało. Wątpię, aby Yelena kiedykolwiek mogła nazwać się dobrym człowiekiem.

Dziękuję za pytanie.

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚ Zabójcza i wspaniała Wdówka; uczyniłaś z Yeleny najprawdziwszą ikonę nie tylko rosyjskiej mentalności, ale również brawurowej oraz eleganckiej estetyki. Nie poddawaj się w tworzeniu, bo spod Twoich palców wychodzą wręcz arcydzieła. +

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Autentycznie aż mnie zatkało... W życiu nie spodziewałabym się takich słów. Dziękuję pięknie!!!
PS. Pamiętam i zawsze będę. ♡

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚ Ulubione jedzenie i napój Yeleny?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Wierzę, że Yelena jest miłośniczką makaronów i taniego wina.

Dziękuję za pytanie.

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Gdyby Yelena była zwykłą kobietą, postacią oc, w jakich realiach byś ją osadziła?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Nie jestem pewna czy realia te wpisują się w wymogi odpowiedzi, ale postawiłabym na uniwersum filmu „John Wick” oraz jego nadchodzący spin-off „Ballerina”.

Dziękuję za pytanie.

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Kiedy Yelena jest przytłoczona lub zdenerwowana, co robi, aby się uspokoić? Co mógłby zrobić ktoś inny, żeby złagodzić emocje?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Na pierwszą część odpowiadałam już w innym pytaniu, dlatego skupię się tylko na tej drugiej. Myślę, że w przypadku zdenerwowania na Yelenę nie zadziałałoby łagodne podejście, przynajmniej w pierwszym momencie. Potrzebowałaby u swego boku kogoś stanowczego i o trzeźwym umyśle. W poczuciu przytłoczenia sprawa miałaby się zupełnie inaczej. Belova z pewnością wolałaby pozostać sam na sam z własnymi myślami.

Dziękuję za pytanie.

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Nie każdy ma takie serce jak ty. I dobrze, bo jest niepowtarzalne.

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.To chyba najpiękniejsze, co przeczytałam... Nawet najlepsze podziękowania to za mało, dlatego dorzucam Yelenę z gran*tem. ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Nie każdy ma takie serce jak ty I dobrze bo jest niepowtarzalne

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚ W jaki sposób Twoja postać reaguje na dotyk, uczucia i emocje?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Zacznę od tego, że Yelena nie zna dotyku zdeterminowanego uczuciem i troską, z kolei ten znajomy jest wykorzystywany przez nią w życiu zawodowym. Dotyk, uczucia, emocje — Belova nie potrafi albo raczej nie chce sobie uzmysłowić, że mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej, co doskonale przedstawia w historii z Yegorem. Odpowiadając na pytanie, myślę, że reakcja Fyodorovnej może być oziębła i zdystansowana, zupełnie tak, jakby obawiała się odkryć przed kimś coś więcej niż stronę Czarnej Wdowy. W końcu przez większość jej życia to właśnie pod tą postacią była akceptowana.

Dziękuję za pytanie.

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Jaki jest charakter pisma Twojej postaci? Czy jest łatwy do odczytania, czy raczej chaotyczny?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Charakter pisma Yeleny jest lekko pochyły i pozbawiony ozdobników. Myślę, że dla większości osób może być trudny do odczytania.

Dziękuję za pytanie.

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚KOCHAM TWOJĄ TWÓRCZOŚĆ, PAJĄCZKU. Jesteś niesamowita! ♥

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Dziękuję najpiękniej jak tylko potrafię!!! ♡

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚ Czy Twoja postać jest lekkomyślna? Może raczej zbyt ostrożna i paranoiczna?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Yelena często działa pod wpływem emocji, jednak nie uważam, aby była lekkomyślna. Oczywiście mogą zdarzyć się pojedyncze sytuacje, lecz sama Belova absolutnie nigdy się do tego nie przyzna. Na ostrożność i paranoję nie ma miejsca w jej intensywnej codzienności.

Dziękuję za pytanie.

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚ Mowa ciała Twojej postaci w stanie zestresowania.

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Yelena jest profesjonalistką, wyszkolonym szpiegiem, dlatego w stanie zestresowania bardziej niż zazwyczaj musi wykazać się nabytymi przez lata umiejętnościami. Nawet jeśli Czerwona Komnata nie zapewniła Belovej przygotowania psychologicznego. Stresujące sytuacje zazwyczaj napędzają Lenę i podnoszą poziom determinacji do osiągnięcia przez nią celu, jeżeli jednak cokolwiek przesiąknęłoby przez oziębłą powłokę, to myślę, że zewnętrznie wciąż wydawałaby się nieporuszona.

Dziękuję za pytanie.

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Czy jako Autorka, mniej lub bardziej świadomie, nadajesz Yelenie swoje cechy charakteru?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Chyba sama nie znam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Przyznam, że podczas pisania nie muszę się długo zastanawiać, w jaki sposób Yelena postąpiłaby w danej sytuacji i przychodzi mi to dość naturalnie, zapewne dlatego, że w niektórych kwestiach utożsamiam się z moją bohaterką.

Dziękuję za pytanie.

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Który Yegor jest Twoim ulubionym?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Chyba nie mam zbyt dużego wyboru i MUSZĘ postawić na @cold_hvnds_. ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Który Yegor jest Twoim ulubionym

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Jakich cech drugiego człowieka Yelena nie lubi?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⋉.вне вдова.Szczerze powiedziawszy, nie uważam, aby Yelena kiedykolwiek się nad tym zastanawiała — wciąż uczy się empatii oraz współczucia. Ponadto Belova jest realistką i doskonale wie, że jej prawo wygłaszania głosu w tej kwestii jest dość wątpliwe. W końcu sama uwielbia grę, manipulację oraz ryzyko. Zawód szpiega wymaga różnorakich zabiegów względem drugiego człowieka. Jednak wierzę, że Yelena nie znosi hipokryzji.

Dziękuję za pytanie.

Next

Language: English