@VOIC3OF4BYSS#18 🇬🇧

Ֆan⠀✞⠀❪ 썰 ❫

Proponowane wizerunki?

⠀⠀ ⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀⠀❛ ♰ ❜⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀ ⠀⠀Męskie:⠀Jeong Yun-ho,⠀Choi Jong-ho,⠀ Song Min-gi,
⠀⠀ ⠀⠀Kim Hong Joong,⠀ Choi Seung-hyun, ⠀ Ok Taecyeon,
⠀⠀ ⠀⠀Kim Jun-myeon,⠀⠀Kim Soo-hyun,⠀⠀Woo Do-hwan⠀ i
⠀⠀ ⠀⠀Song Kang.
⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀Żeńskie:⠀ Kim Ji-soo, Lee Ga-hyeon, Moon Ga-young.
⠀⠀ ⠀⠀───‎────‎────‎────‎────‎────‎────‎────‎──
Proponowane wizerunki
❤️ Likes
show all
GR1MR3AP3R’s Profile Photo K0D0KUNA_0KAMI’s Profile Photo A0IT0RI’s Profile Photo E4TXXX4LIV3’s Profile Photo ZIR3V3L’s Profile Photo SWXXTSERIALKILLER’s Profile Photo sweetbutpsycho666’s Profile Photo promilussemilus’s Profile Photo unstoppableGENlUS’s Profile Photo
🔥 Rewards
show all
so_dodo’s Profile Photo BLUTVERLXST’s Profile Photo lifeismypalette’s Profile Photo TR0VBLEM4KER’s Profile Photo SATXXN’s Profile Photo

Latest answers from Ֆan⠀✞⠀❪ 썰 ❫

bry! pewnie jestem jedyną osobą tutaj która wybudzona ze snu zimowego postanowiła odwiedzić "stare śmieci" z tak nietypową postacią, chętna do wątków z polskimi wizerunkami. czuję w kościach niepowodzenie sprawiedliwi wydział kryminalny - albo jakiekolwiek wizerunki oc głodny przychód — czekam!

INSPECTORX_TJ’s Profile Photoinspector with cases ❛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɢ ᴏ ᴏ ᴅ ⠀🖤⠀ ʟ ᴜ ᴄ ᴋ
bry
pewnie jestem jedyną osobą tutaj która wybudzona ze snu zimowego postanowiła

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ♜ ☠ ♜⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬ ⠀ ❪ 국경에 / 005 ❫⠀ ▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀⠀It is so funny when a sheep comes straight⠀into the
⠀⠀⠀⠀⠀mouth of a predator. Condemned to a cruel game, it
⠀⠀⠀⠀⠀jerks,⠀pulls⠀away,⠀holding⠀on⠀to⠀ the⠀ remnants
⠀⠀⠀⠀⠀of hope. Tell me, innocent sheep, who will hear your
⠀⠀⠀⠀⠀cries?⠀Who will help you break free from the⠀snare
⠀⠀⠀⠀⠀of⠀the⠀beast?⠀Damn,⠀I⠀love⠀this⠀power!
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀✘┋ ⠀ @xmixmi_ ⠀ ⠀ †⠀♰⠀† ⠀ ⠀ ❪ https://jpst.it/2QjP4
⠀⠀⠀⠀⠀- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀⠀ᴍ ᴀ ᴋ ᴇ⠀ ᴍ ᴇ ⠀⠀ ▸ ▹ ▸ ▹ ▸ ▹ ▸ ⠀⠀용기가 있다면.
⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
국경에  005

⠀⠀⠀⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ 썰: https://jpst.it/2OoS-

SSEOLRP_GAMES’s Profile Photo⠀⁞⠀S⠀S⠀E⠀O⠀L⠀썰⠀ʀᴘ ɢᴀᴍᴇs
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀†⠀♰⠀†⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀ .⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀ .
⠀⠀⠀⠀⠀Don't waste time on a story you⠀won't⠀understand
⠀⠀⠀⠀⠀anyway.⠀Instead⠀lose⠀yourself⠀in⠀the⠀ madness.
⠀⠀⠀⠀⠀Don't you know I'm just⠀waiting⠀ for that? I want to
⠀⠀⠀⠀⠀have⠀⠀fun. ⠀ You ⠀ better ⠀ not ⠀ screw ⠀ it⠀⠀ up.
⠀⠀⠀⠀⠀∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀⠀ヽ⠀ https://jpst.it/2OGiJ ⠀♰ ❜
ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏsᴄɪ 썰 httpsjpstit2OoS

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀♜ ☠ ♜⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ❪ 숨겨진 진실 / 005 ❫⠀ ▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀⠀ You would do the same if you were⠀ brave⠀enough
⠀⠀⠀⠀⠀ to stand against all those⠀ who are trying to change
⠀⠀⠀⠀⠀ you completely.⠀I started breathing as soon⠀as I let
⠀⠀⠀⠀⠀ go of the control they had⠀ over⠀me.⠀Whether⠀it's
⠀⠀⠀⠀⠀ weakness⠀or⠀strength,⠀it⠀doesn't matter, I started
⠀⠀⠀⠀⠀ breathing,⠀that's⠀what⠀matters.⠀You will start⠀too,
⠀⠀⠀⠀⠀ when⠀you⠀stop⠀running⠀from⠀demons.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀✘┋⠀ @lifeismypalette ⠀ ⠀♰⠀⠀ ❪ https://jpst.it/2N8oP
⠀⠀⠀⠀⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛʀʏ⠀ᴛᴏ⠀ꜱᴜʀᴠɪᴠᴇ⠀⠀▸ ▹ ▸ ▹⠀⠀거짓말의 바다에서.
⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
숨겨진 진실  005

# fikcja : w związku ze zbliżającym się świętem zakochanych, uzupełnij template i pochwal się efektem - https://tinyurl.com/LovePost

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀†⠀♰⠀†⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀ .⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀ .
⠀⠀⠀⠀⠀❝⠀Holding onto each other and hitting⠀each other.
⠀⠀⠀⠀⠀On⠀this⠀endless⠀voyage,⠀ᴡᴇ⠀ɢᴏ⠀ᴀꜱ⠀ᴡᴇ ᴀʀᴇ.⠀❞
fikcja  w związku ze zbliżającym się świętem zakochanych uzupełnij template i

❅⠀ᴬᴺᴼᴺᴱᴷ︑⠀zadedykuj komuś utwór muzyczny bez żadnych wyjaśnień.

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀†⠀♰⠀†⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀.⠀ ⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀ ⠀.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❝ ⠀ Is⠀⠀this⠀⠀freedom,⠀⠀an⠀⠀inconvenience?
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀You somehow embrace me with those sad eyes.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀But I can’t be trapped into one form of l̸̘͔̒̿̔ö̵͖̝̝́̓̽v̵̘͙̠̓́͊e̸̝̼͐͊͑͜.⠀⠀❞
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀⠀ヽ⠀ @lifeismypalette ⠀♡
https://youtu.be/uqcZUIUb7fkVOIC3OF4BYSS’s Video 169256800294 uqcZUIUb7fkVOIC3OF4BYSS’s Video 169256800294 uqcZUIUb7fk

Language: English