@VOIC3OF4BYSS#7 🇬🇧

Ֆan⠀✞⠀❪ 썰 ❫

❅⠀ᴬᴺᴼᴺᴱᴷ︑⠀zadedykuj komuś utwór muzyczny bez żadnych wyjaśnień.

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀†⠀♰⠀†⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀.⠀ ⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀ ⠀.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❝ ⠀ Is⠀⠀this⠀⠀freedom,⠀⠀an⠀⠀inconvenience?
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀You somehow embrace me with those sad eyes.
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀But I can’t be trapped into one form of l̸̘͔̒̿̔ö̵͖̝̝́̓̽v̵̘͙̠̓́͊e̸̝̼͐͊͑͜.⠀⠀❞
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀⠀ヽ⠀ @lifeismypalette ⠀♡
https://youtu.be/uqcZUIUb7fkVOIC3OF4BYSS’s Video 169256800294 uqcZUIUb7fk
❤️ Likes
show all
dancingwithshadow’s Profile Photo emmelinevance3’s Profile Photo sky_specialist’s Profile Photo no_pain__’s Profile Photo DAYWXLKER’s Profile Photo C0LDDEATH’s Profile Photo badass__pacifist’s Profile Photo SNIPSNIPSWEETHEART’s Profile Photo kneelbeforeme_’s Profile Photo
🔥 Rewards
show all
L05T_DR3AM5’s Profile Photo lifeismypalette’s Profile Photo juggessda’s Profile Photo ONGSIMI’s Profile Photo TR0VBLEM4KER’s Profile Photo

Latest answers from Ֆan⠀✞⠀❪ 썰 ❫

Świat przepełniony maszynami kierowanymi przez sztuczną inteligencję. Nikt nie spodziewał się takiej przyszłości. Od Ciebie zależy, czy będziesz zwykłym mieszkańcem, członkiem gangu bądź androidem, czy maszyną skonstruowaną do naprawdę okrutnych rzeczy. Staniesz po stronie dobra, czy zła? @EFTCSRP_

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɢ ᴏ ᴏ ᴅ ⠀🖤⠀ ʟ ᴜ ᴄ ᴋ
Świat przepełniony maszynami kierowanymi przez sztuczną inteligencję  Nikt nie

🖤 😈

C0LDDEATH’s Profile Photo'⠀ɴᴏᴄᴛᴜʀɴᴀʟ ⛧ ᴍᴜᴇʀᴛᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀†⠀🖤⠀†
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀.⠀ .⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀ .
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ♰⠀ ⠀ᴡʜᴀᴛ ᴀ ʟᴏᴠᴇʟʏ, ᴅᴀʀᴋ ꜱᴏᴜʟ.⠀ ⠀♰⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀▔‎‎▔‎‎▔‎‎▔‎‎‎‎‎▔‎‎▔‎‎▔‎‎▔‎‎‎‎‎▔‎‎‎‎‎▔‎‎▔▔

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ♜ ☠ ♜⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬ ⠀ ❪ 국경에 / 005 ❫⠀ ▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀⠀It is so funny when a sheep comes straight⠀into the
⠀⠀⠀⠀⠀mouth of a predator. Condemned to a cruel game, it
⠀⠀⠀⠀⠀jerks,⠀pulls⠀away,⠀holding⠀on⠀to⠀ the⠀ remnants
⠀⠀⠀⠀⠀of hope. Tell me, innocent sheep, who will hear your
⠀⠀⠀⠀⠀cries?⠀Who will help you break free from the⠀snare
⠀⠀⠀⠀⠀of⠀the⠀beast?⠀Damn,⠀I⠀love⠀this⠀power!
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀✘┋ ⠀ @xmixmi_ ⠀ ⠀ †⠀♰⠀† ⠀ ⠀ ❪ https://jpst.it/2QjP4
⠀⠀⠀⠀⠀- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀⠀ᴍ ᴀ ᴋ ᴇ⠀ ᴍ ᴇ ⠀⠀ ▸ ▹ ▸ ▹ ▸ ▹ ▸ ⠀⠀용기가 있다면.
⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
국경에  005

⠀⠀⠀⠀ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏśᴄɪ 썰: https://jpst.it/2OoS-

SSEOLRP_GAMES’s Profile Photo⠀⁞⠀S⠀S⠀E⠀O⠀L⠀썰⠀ʀᴘ ɢᴀᴍᴇs
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀†⠀♰⠀†⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀ .⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀ .
⠀⠀⠀⠀⠀Don't waste time on a story you⠀won't⠀understand
⠀⠀⠀⠀⠀anyway.⠀Instead⠀lose⠀yourself⠀in⠀the⠀ madness.
⠀⠀⠀⠀⠀Don't you know I'm just⠀waiting⠀ for that? I want to
⠀⠀⠀⠀⠀have⠀⠀fun. ⠀ You ⠀ better ⠀ not ⠀ screw ⠀ it⠀⠀ up.
⠀⠀⠀⠀⠀∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀⠀ヽ⠀ https://jpst.it/2OGiJ ⠀♰ ❜
ᴡɪᴇᴄᴢᴏʀᴇᴋ sᴢᴄᴢᴇʀᴏsᴄɪ 썰 httpsjpstit2OoS

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀♜ ☠ ♜⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬⠀ ❪ 숨겨진 진실 / 005 ❫⠀ ▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀⠀ You would do the same if you were⠀ brave⠀enough
⠀⠀⠀⠀⠀ to stand against all those⠀ who are trying to change
⠀⠀⠀⠀⠀ you completely.⠀I started breathing as soon⠀as I let
⠀⠀⠀⠀⠀ go of the control they had⠀ over⠀me.⠀Whether⠀it's
⠀⠀⠀⠀⠀ weakness⠀or⠀strength,⠀it⠀doesn't matter, I started
⠀⠀⠀⠀⠀ breathing,⠀that's⠀what⠀matters.⠀You will start⠀too,
⠀⠀⠀⠀⠀ when⠀you⠀stop⠀running⠀from⠀demons.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀✘┋⠀ @lifeismypalette ⠀ ⠀♰⠀⠀ ❪ https://jpst.it/2N8oP
⠀⠀⠀⠀⠀ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴛʀʏ⠀ᴛᴏ⠀ꜱᴜʀᴠɪᴠᴇ⠀⠀▸ ▹ ▸ ▹⠀⠀거짓말의 바다에서.
⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
숨겨진 진실  005

# fikcja : w związku ze zbliżającym się świętem zakochanych, uzupełnij template i pochwal się efektem - https://tinyurl.com/LovePost

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀†⠀♰⠀†⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀.⠀⠀ .⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀.⠀⠀ .
⠀⠀⠀⠀⠀❝⠀Holding onto each other and hitting⠀each other.
⠀⠀⠀⠀⠀On⠀this⠀endless⠀voyage,⠀ᴡᴇ⠀ɢᴏ⠀ᴀꜱ⠀ᴡᴇ ᴀʀᴇ.⠀❞
fikcja  w związku ze zbliżającym się świętem zakochanych uzupełnij template i

❅⠀ᴬᴺᴼᴺᴱᴷ︑⠀wymień 3 piosenki, które oddają Twoją postać.

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ᴛ ʜ ᴇ⠀ꜱ ᴄ ᴏ ʀ ᴇ ⠀━━⠀ ᴇ ɴ ᴇ ᴍ ɪ ᴇ ꜱ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ❪ https://tiny.pl/9jwcb
⠀ ⠀⠀⠀⠀ ʙ ᴜ ʀ ꜱ ᴛ ᴇ ʀ ꜱ⠀(버스터즈) ⠀━━⠀ ʟ ᴏ ꜱ ᴛ⠀ᴄ ʜ ɪ ʟ ᴅ⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ❪ https://tiny.pl/9jwc8
⠀ ⠀ʙᴜʟʟᴇᴛ⠀ꜰᴏʀ⠀ ᴍʏ⠀ ᴠᴀʟᴇɴᴛɪɴᴇ ⠀━━⠀ ᴀꜱʜᴇꜱ ᴏғ ᴛʜᴇ ɪɴɴᴏᴄᴇɴᴛ
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ❪ https://tiny.pl/9jwcj
ᴬᴺᴼᴺᴱᴷwymień 3 piosenki które oddają Twoją postać

Language: English