Ask @V_nh:

Hông tin * lăn lăn*

ElephantWillis.
Để chị kể Vy Vy nghe nha. Hồi cấp I ấy, chị chuyên đi ăn hiếp mấy đứa cùng khối. Rồi có con bé kia kìa, nó hiền lắm luôn ;;-;; Nó mượn cây bút mực tím của chị. Thật ra chị không muốn cho đâu, nhưng mà vì để giữ hình tượng trong mắt bạn bè nên chị mới cho :'> Bảo là cho mượn chứ nó chưa mượn được 2 phút là chị bày trò rồi hihi, lúc nó không để ý chị quăng cây bút đấy đi. Nó quay lại không thấy rồi hỏi chị, chị bắt đền này nọ. Thế là mai nó phải đền cho chị =)) kk. Nói chung chị ăn hiếp người khác dữ dằn lắm, đến nỗi PH vào mắng chị luôn ấy .-.

View more