Ume also answered this question with: "jeżeli to twój dom, to zawsze jest to zły pomysł."