Ask @Vikichkaaa:

Ако си много гладен(на), много изтощен(а) И наистина се чувстваш мръсен(на), кое ще направиш първо - ще ядеш, ще се наспиш или ще си вземеш душ?

Ще си взема душ, ще ям и ще си легна

View more

Next