@VuVan567

Vũ Vân

What others replied to:

Lạnh quá mà không có gấu để ôm :(

show all (27)

Bạn có chắc là chỉ để Ôm hay làm việc khác cho nóng :))).
Đùa vậy chứ, mình cũng không có đây. Tập làm quen với điều đó đi bạn

Language: English