Skoro bezsenne noce 2 pojawia sie w kwietniu to tom 3 pojawi sie w lipcu/sierpniu? Czy może wczesniej?

Pod koniec lipca najwcześniej (nie wcześniej niż 3 miesiące od wejścia do empików tomu 2)

View more

szukaj @SavaeSev@BlackSSV