อยากทำงานอะไรคะ? เราเดาว่าเขียนหนังสืออะไรทำนองนี้ ใช่ป้ะคะ เราอ่านพวกวันชอทของวมซทุกเรื่องเลยค่ะ /)____(\ #ติ่งวิซโมชิ

เดาถูกนะคะ/)_(\ จริงๆเราอยากเปิดสนพของตัวเองค่ะ เขียนแปล ทำหนังสือ มุมิๆ แต่เรามีเป้าหมายไกลกว่านั้นนนนนน โตขึ้นเราจะเป็นนายกกก ไม่ใช่ เราจะขยายตลาดหนังสือไทยให้เท่าญี่ปุ่นค่ะ5555555555555555

View more