@XOLDCVRSESX#83 🇵🇱

♕⠀:⠀Z⠀❯ ⠀one⠀of⠀a⠀kind⠀

Ask @XOLDCVRSESX

Sort by:

LatestTop

( ♕ ) Czy widzisz w swojej postaci podobieństwo do jakieś historycznej postaci? Jeśli tak, to do jakiej?

eraofhope_forum’s Profile Photo♕⠀ғᴏʀᴜᴍ⠀⋰ ᴱᴿᴬ⠀ᴼᶠ⠀ᵁᴹᵁᵀ
Richard Neville
Czy widzisz w swojej postaci podobieństwo do jakieś historycznej postaci Jeśli

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀ᴜᴍᴜᴛ ⠀➦⠀❪ @power__of__blood
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶜᵃⁿ⠀ ⁱ ⠀ᵏᵉᵉᵖ ⠀ʸᵒᵘ ⠀ᵒⁿ ⠀ᵐʸ⠀ ᵐⁱⁿᵈ?.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Umut__02
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴢɪʜᴀɴᴜᴍᴜᴛ

Related users

( ♕ ) Które zwierzę mocy czuwa nad twoją postacią?

eraofhope_forum’s Profile Photo♕⠀ғᴏʀᴜᴍ⠀⋰ ᴱᴿᴬ⠀ᴼᶠ⠀ᵁᴹᵁᵀ
Które zwierzę mocy czuwa nad twoją postacią

( ♕ ) Którym z czterech żywiołów jest twoja postać?

eraofhope_forum’s Profile Photo♕⠀ғᴏʀᴜᴍ⠀⋰ ᴱᴿᴬ⠀ᴼᶠ⠀ᵁᴹᵁᵀ
Którym z czterech żywiołów jest twoja postać

( ♕ ) Moodboard twojej postaci:

eraofhope_forum’s Profile Photo♕⠀ғᴏʀᴜᴍ⠀⋰ ᴱᴿᴬ⠀ᴼᶠ⠀ᵁᴹᵁᵀ
Moodboard twojej postaci

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀ʏᴀᴠᴜᴢ ⠀➦⠀❪ @Master___of___Death
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵉ⠀ᵈˣᵃᵈ⠀ ᵈᵒⁿ'ᵗ⠀⠀ ⁿᵉᵉᵈ⠀ ˡᵒᵛᵉʳˢ ⠀- ⠀ᵒⁿˡʸ⠀ ᵗʰᵉ⠀ ˡⁱᵛⁱⁿᵍ.

⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Yavuz__06
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴢɪʜᴀɴʏᴀᴠᴜᴢ

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀sᴏɴᴇʀ ⠀➦⠀❪⠀ @SADMELVNCHOLY ⠀❫
⠀⠀⠀⠀⠀ᵃˡˡ ʸᵒᵘ ʰᵃᵛᵉ ⠀ⁱˢ ʸᵒᵘʳ ⠀ᶠⁱʳᵉ ᵃⁿᵈ ⠀ᵗʰᵉ ᵖˡᵃᶜᵉ⠀ ʸᵒᵘ⠀ ⁿᵉᵉᵈ⠀ ᵗᵒ ʳᵉᵃᶜʰ

⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Soner__14
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴢɪʜᴀɴsᴏɴᴇʀ

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀ʏᴀᴠᴜᴢ ⠀➦⠀❪ @Master___of___Death
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ⠀ ᵃʳᵉ ᵗʰᵉ⠀ ᶜʰᵃˡˡᵉⁿᵍᵉ, ⠀ˢⁱᵐᵖˡʸ ᵇʸ⠀ ˡⁱᵛⁱⁿᵍ ᵃⁿᵈ ⠀ᵇʳᵉᵃᵗʰⁱⁿᵍ!

⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Yavuz__04
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴢɪʜᴀɴʏᴀᴠᴜᴢ

#GAME Fuck, marry, kill z osobami z rp.

+ 3 💬 messages

read all

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀sᴏɴᴇʀ ⠀➦⠀❪⠀ @SADMELVNCHOLY ⠀❫
⠀⠀⠀⠀⠀ᵈᵒⁿ'ᵗ ʸᵒᵘ ᵉᵛᵉʳ⠀ᵗᵃᵐᵉ ʸᵒᵘʳ ᵈᵉᵐᵒⁿˢ,⠀ᵃˡʷᵃʸˢ⠀ᵏᵉᵉᵖ ᵗʰᵉᵐ ᵒⁿ ᵃ ˡᵉᵃˢʰ

⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Soner__12
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴢɪʜᴀɴsᴏɴᴇʀ

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀ʏᴀᴠᴜᴢ ⠀➦⠀❪ @Master___of___Death
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⁱᵗ'ˢ ᵒⁿˡʸ⠀ʸᵒᵘ ᵒⁿ⠀ᵐʸ ᵐⁱⁿᵈ⠀ⁱ ˢᵉᵉ ᵒⁿ⠀ᵇᵒᵗʰ⠀ˢⁱᵈᵉˢ ˡⁱᵏᵉ⠀ᶜʰᵃⁿᵉˡ

⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Yavuz__02
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴢɪʜᴀɴʏᴀᴠᴜᴢ

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀sᴏɴᴇʀ ⠀➦⠀❪⠀ @SADMELVNCHOLY ⠀❫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⁱ ˢˡⁱᵗʰᵉʳᵉᵈ⠀ʰᵉʳᵉ⠀ᶠʳᵒᵐ⠀ᵉᵈᵉⁿ⠀ʲᵘˢᵗ⠀ᵗᵒ ˢⁱᵗ⠀ᵒᵘᵗˢⁱᵈᵉ⠀ʸᵒᵘʳ⠀ᵈᵒᵒʳ

⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Soner__10
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴢɪʜᴀɴsᴏɴᴇʀ

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀sᴏɴᴇʀ ⠀➦⠀❪⠀ @SADMELVNCHOLY ⠀❫
⠀⠀⠀⠀⠀ʰᵒⁿᵉʸ, ʸᵒᵘ'ʳᵉ ᶠᵃᵐⁱˡⁱᵃʳ ˡⁱᵏᵉ ᵐʸ ᵐⁱʳʳᵒʳ ʸᵉᵃʳˢ ᵃᵍᵒ ⁱᵈᵉᵃˡⁱˢᵐ ˢⁱᵗˢ ⁱⁿ ᵖʳⁱˢᵒⁿ

⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Soner__08
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴢɪʜᴀɴsᴏɴᴇʀ

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀ʙɪɴᴀʏ ⠀➦⠀❪⠀ @BRUTALXHONESTY ⠀❫
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ⁱ ⠀ʰᵃᵗᵉ⠀ ᵗᵒ⠀⠀ ᵗʰⁱⁿᵏ ⠀ᵃᵇᵒᵘᵗ⠀⠀ʸᵒᵘ⠀ ʷⁱᵗʰ ˢᵒᵐᵉᵇᵒᵈʸ⠀ ᵉˡˢᵉ.

⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Binay__08
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴢɪʜᴀɴʙɪɴᴀʏ

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀ʙɪɴᴀʏ ⠀➦⠀❪⠀ @BRUTALXHONESTY ⠀❫
⠀⠀⠀⠀ ⠀ᶜᵒᵐᵉ ᵃ ˡⁱᵗᵗˡᵉ ᶜˡᵒˢᵉʳ⠀ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵒᵗʰᵉʳ ˢⁱᵈᵉ;⠀ⁱ⠀ˡⁱᵏᵉ ⁱᵗ ʷʰᵉⁿ ʸᵒᵘ ᵍᵒ ʷⁱˡᵈ.

⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Binay__06
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴢɪʜᴀɴʙɪɴᴀʏ

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀ʙɪɴᴀʏ ⠀➦⠀❪⠀ @BRUTALXHONESTY ⠀❫
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ⁱ ʷᵃⁿⁿᵃ⠀ ˢᵉᵉ⠀ ⁱⁿˢⁱᵈᵉ, ⠀ ˢᵉᵉ ʷʰᵃᵗ ⠀ ᵐᵃᵏᵉˢ ⠀ ʸᵒᵘ⠀ ʷⁱˡᵈ

⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Binay__04
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴢɪʜᴀɴʙɪɴᴀʏ

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀sᴏɴᴇʀ ⠀➦⠀❪⠀ @SADMELVNCHOLY ⠀❫
⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘⁿᵍ ᵈⁱʳᵗʸ ˡᵒᵛᵉ, ᶜᵒᵐᵉ ᵍᵉᵗ ᵘˢ ˢᵗʳᵘⁿᵍ ˡᵉᵗ'ˢ ᶜᵒᵛᵉʳ ᵘᵖ ʷʰᵃᵗ ʷᵉ ʳᵉᵃˡˡʸ ʷᵃⁿᵗ

⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Soner__06
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴢɪʜᴀɴsᴏɴᴇʀ

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀ʙɪɴᴀʏ ⠀➦⠀❪⠀ @BRUTALXHONESTY ⠀❫
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵖᵒʷᵉʳ⠀⠀ʳᵉˢⁱᵈᵉˢ⠀⠀ʷʰᵉʳᵉ⠀ᵐ ᵉ ⁿ⠀⠀ᵇᵉˡⁱᵉᵛᵉ⠀ⁱᵗ⠀ʳᵉˢⁱᵈᵉˢ.⠀

⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Binay__02
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴢɪʜᴀɴʙɪɴᴀʏ

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀sᴏɴᴇʀ ⠀➦⠀❪⠀ @SADMELVNCHOLY ⠀❫
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ⁱ⠀⠀ⁿᵉᵛᵉʳ⠀ᵖʳᵒᵐⁱˢᵉᵈ ʸᵒᵘ⠀ᵃⁿ⠀ᵒᵖᵉⁿ⠀⠀ʰᵉᵃʳᵗ⠀ᵒʳ⠀ᶜʰᵃʳⁱᵗʸ⠀

⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Soner__04
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴢɪʜᴀɴsᴏɴᴇʀ

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ & ᴀsʟɪʜᴀɴ⠀➦⠀❪ @beautiful___DREAMS
⠀⠀⠀⠀ᴴᵃᵛᵉ⠀ʸᵒᵘ⠀ᵉᵛᵉʳ⠀ʷᵃˡᵏᵉᵈ⠀ʸᵒᵘʳ⠀ᵉᶰᵉᵐʸ⠀ᵈᵒʷᶰ ˡᶤᵏᵉ ʷᶤᵗʰ ᵃ ᵖᵒᵏᵉʳ ᶠᵃᶜᵉˀ

⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Aslihan__05 ⠀⠀✦
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴢɪʜᴀɴ

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀sᴏɴᴇʀ ⠀➦⠀❪⠀ @SADMELVNCHOLY ⠀❫
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ʷʰᵃᵗ ᵍᵒᵒᵈ ⁱˢ⠀ᵖᵒʷᵉʳ ⁱᶠ ʷᵉ ᶜᵃⁿⁿᵒᵗ ᵖʳᵒᵗᵉᶜᵗ⠀ᵗʰᵉ ᵒⁿᵉˢ⠀ʷᵉ ˡᵒᵛᵉ⠀

⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Soner__02
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ᴢɪʜᴀɴsᴏɴᴇʀ

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀ᴀsᴇɴᴀ⠀ɪsɪᴋ⠀➦⠀❪⠀ @WORTHXXIT ⠀❫
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵇᵘᵗ ᵐʸ ᵈʳᵉᵃᵐˢ ᵃʳᵉ ⁿᵒᵗ ᵃˢ ᵉᵐᵖᵗʸ ᵃˢ ᵐʸ ᶜᵒⁿᶜⁱᵒᵘˢ ˢᵉᵉᵐˢ ᵗᵒ ᵇᵉ⠀

⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Asena__Isik__11
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀★. ᴢɪʜᴀɴ⠀&⠀ᴀsᴇɴᴀ⠀ɪsɪᴋ⠀➦⠀❪⠀ @WORTHXXIT ⠀❫
⠀⠀⠀⠀ ⠀ⁱ ᵈᵒⁿ'ᵗ ᵏⁿᵒʷ ʷʰᵃᵗ ⁱ'ᵐ ˢᵘᵖᵖᵒˢᵉᵈ ᵗᵒ ᵈᵒ ʰᵃᵘⁿᵗᵉᵈ ᵇʸ ᵗʰᵉ ᵍʰᵒˢᵗ ᵒᶠ ʸᵒᵘ⠀

⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Zihan__ve__Asena__Isik__09
⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Next

Language: English