@Y4KVZ4

hiro-ki. ;

Ask @Y4KVZ4

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀⠀ @BVNG3SKZ ⠀⠀⠀∹⠀⠀⠀⠀ ̷ᶜ̷ᵒ̷ᶰ̷ᵛ̷ᶤ̷ᶜ̷ᵗ̷ᵉ̷ᵈ̷⠀⠀ ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇹‌🇭‌🇪‌⠀⠀⠀🇸‌🇨‌🇪‌🇳‌🇪⠀⠀ 🇮‌⠀⠀🇸‌🇪‌🇪‌⠀⠀⠀🇮‌🇸⠀⠀ 🇳‌🇴‌🇹‌⠀⠀ 🇵‌🇷‌🇴‌🇵‌🇪‌🇷‌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇮‌🇹‌'🇸‌⠀⠀⠀🇳‌🇴‌🇹‌⠀⠀⠀🇴‌🇳‌🇪⠀⠀ 🇧‌🇴‌🇸‌🇨‌🇭‌⠀⠀⠀ 🇼‌🇴‌🇺‌🇱‌🇩⠀⠀ 🇸‌🇪‌🇹‌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇹‌🇭‌🇪‌⠀⠀⠀🇩‌🇪‌🇹‌🇦‌🇮‌🇱‌🇸‌⠀⠀⠀🇼‌🇴‌🇳‌'🇹⠀⠀⠀⠀🇧‌🇪‌⠀⠀⠀🇩‌🇮‌🇸‌🇨‌🇱‌🇴‌🇸‌🇪‌🇩‌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇹‌🇭‌🇪‌🇾⠀⠀⠀🇩‌🇴‌⠀⠀⠀⠀⠀🇱‌🇴‌🇴‌🇰‌⠀⠀⠀ 🇷‌🇦‌🇹‌🇭‌🇪‌🇷‌⠀⠀⠀⠀ 🇫‌🇦‌🇮‌🇳‌🇹‌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇹‌🇭‌🇪⠀⠀⠀⠀🇲‌🇴‌🇻‌🇪‌🇲‌🇪‌🇳‌🇹‌,⠀⠀⠀⠀⠀🇹‌🇭‌🇪‌⠀⠀⠀⠀⠀🇬‌🇪‌🇸‌🇹‌🇺‌🇷‌🇪‌🇸‌,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇹‌🇭‌🇪‌⠀⠀🇵‌🇴‌🇸‌🇪‌⠀⠀🇧‌🇷‌🇺‌🇪‌🇬‌🇪‌🇱‌⠀ 🇼‌🇴‌🇺‌🇱‌🇩⠀⠀ 🇳‌🇪‌🇻‌🇪‌🇷‌⠀⠀🇵‌🇦‌🇮‌🇳‌🇹‌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀ https://jpst.it/2kk5w ⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀❫
BVNG3SKZ  ᶜᵒᶰᵛᶤᶜᵗᵉᵈ ˎˊ

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀⠀ @MAJO_NO_YORU ⠀⠀∹⠀⠀ ̷ᶠ̷ᵘ̷ʸ̷ᵃ̷ʲ̷ᵒ̷ ⠀⠀ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇮⠀⠀🇬‌🇺‌🇪‌🇸‌🇸‌⠀⠀🇹‌🇭‌🇦‌🇹‌'🇸⠀⠀🇳‌🇴‌🇹‌⠀⠀🇼‌🇭‌🇦‌🇹⠀⠀🇾‌🇴‌🇺‌⠀⠀🇼‌🇦‌🇳‌🇹‌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇮⠀⠀🇬‌🇺‌🇪‌🇸‌🇸‌⠀⠀🇹‌🇭‌🇦‌🇹⠀⠀🇮⠀ 🇸‌🇭‌🇴‌🇺‌🇱‌🇩‌⠀🇯‌🇺‌🇸‌🇹‌⠀⠀🇲‌🇴‌🇻‌🇪⠀🇴‌🇳‌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇧‌🇺‌🇹‌⠀⠀🇹‌🇪‌🇱‌🇱⠀⠀🇲‌🇪⠀⠀ 🇭‌🇴‌🇼‌⠀⠀🇦‌🇲⠀⠀🇮‌⠀⠀🇹‌🇴⠀⠀ 🇲‌🇴‌🇻‌🇪‌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇼‌🇭‌🇪‌🇳‌⠀⠀⠀⠀🇮⠀⠀⠀⠀🇨‌🇦‌🇳‌'🇹‌⠀⠀⠀⠀🇪‌🇻‌🇪‌🇳‌⠀⠀⠀⠀🇧‌🇷‌🇪‌🇦‌🇹‌🇭‌🇪‌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀ https://jpst.it/2ihOA ⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀ ❫
MAJONOYORU   ᶠᵘʸᵃʲᵒ ˎˊ

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀⠀ @BVNG3SKZ ⠀⠀⠀∹⠀⠀⠀⠀ ̷ᶜ̷ᵒ̷ᶰ̷ᵛ̷ᶤ̷ᶜ̷ᵗ̷ᵉ̷ᵈ̷⠀⠀ ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇸‌🇲‌🇮‌🇱‌🇪⠀⠀ 🇹‌🇭‌🇴‌🇺‌🇬‌🇭⠀ 🇾‌🇴‌🇺‌🇷⠀⠀ 🇭‌🇪‌🇦‌🇷‌🇹⠀⠀ 🇮‌🇸‌⠀⠀🇦‌🇨‌🇭‌🇮‌🇳‌🇬‌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇸‌🇲‌🇮‌🇱‌🇪‌⠀⠀⠀ 🇪‌🇻‌🇪‌🇳‌⠀⠀⠀🇹‌🇭‌🇴‌🇺‌🇬‌🇭‌⠀⠀⠀ 🇮‌🇹‌'🇸‌⠀⠀ 🇧‌🇷‌🇪‌🇦‌🇰‌🇮‌🇳‌🇬‌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇼‌🇭‌🇪‌🇳‌ 🇹‌🇭‌🇪‌🇷‌🇪‌ 🇦‌🇷‌🇪‌ 🇨‌🇱‌🇴‌🇺‌🇩‌🇸‌ 🇮‌🇳‌ 🇹‌🇭‌🇪‌ 🇸‌🇰‌🇾‌,⠀ 🇾‌🇴‌🇺‌'🇱‌🇱‌ 🇬‌🇪‌🇹‌ 🇧‌🇾‌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇮‌🇫‌ 🇾‌🇴‌🇺‌ 🇸‌🇲‌🇮‌🇱‌🇪⠀🇹‌🇭‌🇷‌🇴‌🇺‌🇬‌🇭⠀ 🇾‌🇴‌🇺‌🇷⠀🇫‌🇪‌🇦‌🇷‌ 🇦‌🇳‌🇩‌⠀🇸‌🇴‌🇷‌🇷‌🇴‌🇼‌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀ https://jpst.it/2j6NN ⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀ ❫
BVNG3SKZ  ᶜᵒᶰᵛᶤᶜᵗᵉᵈ ˎˊ

Related users

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀ @HAUNTEDGOLD ⠀⠀∹⠀⠀⠀ᶰ̷ᶤ̷ᶰ̷ᵉ̷ ̷ˡ̷ᶤ̷ᵛ̷ᵉ̷ˢ ⠀⠀ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇦‌🇱‌🇱‌⠀⠀🇹‌🇭‌🇪⠀⠀🇸‌🇹‌🇦‌🇷‌🇸⠀⠀🇧‌🇷‌🇪‌🇦‌🇰⠀⠀ 🇹‌🇭‌🇷‌🇴‌🇺‌🇬‌🇭⠀⠀ 🇼‌🇭‌🇮‌🇱‌🇪⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇪‌🇻‌🇪‌🇷‌🇾‌🇹‌🇭‌🇮‌🇳‌🇬⠀🇫‌🇦‌🇱‌🇱‌🇸⠀🇦‌🇵‌🇦‌🇷‌🇹‌.⠀⠀🇱‌🇮‌🇬‌🇭‌🇹‌🇸‌⠀🇦‌🇳‌🇩⠀🇨‌🇴‌🇱‌🇴‌🇷‌🇸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇫‌🇱‌🇾.⠀⠀🇼🇭‌🇮‌🇱‌🇪⠀🇪‌🇻‌🇪‌🇷‌🇾‌🇴‌🇳‌🇪⠀🇸‌🇱‌🇪‌🇪‌🇵‌🇸‌⠀🇫‌🇮‌🇳‌🇪.⠀⠀🇦‌🇱‌🇱⠀🇴‌🇺‌🇷‌⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇳‌🇮‌🇬‌🇭‌🇹‌🇲‌🇦‌🇷‌🇪‌🇸⠀🇭‌🇮‌🇩‌🇪‌.⠀ 🇱‌🇪‌🇹‌'🇸‌⠀ 🇦‌🇱‌🇱⠀🇼‌🇦‌🇻‌🇪⠀⠀🇬‌🇴‌🇴‌🇩‌🇧‌🇾‌🇪‌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀⠀ https://jpst.it/2iVfq ⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀ ❫
HAUNTEDGOLD ᶰᶤᶰᵉ ˡᶤᵛᵉˢ ˎˊ

ᴹᴼᴹ & ᴰᴬᴰ⠀▸⠀gdybyś miał/a obsadzić kogoś w roli rodziców swojej postaci, na jakie wizerunki padłby Twój wybór?


⠀⠀⠀⠀⠀Hwang Jung-eum⠀⠀⠀⠀⠀&⠀⠀⠀⠀⠀Park Hae-jin
ᴹᴼᴹ  ᴰᴬᴰgdybyś miała obsadzić kogoś w roli rodziców swojej postaci na jakie

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀⠀ @BVNG3SKZ ⠀⠀⠀∹⠀⠀⠀⠀ ̷ᶜ̷ᵒ̷ᶰ̷ᵛ̷ᶤ̷ᶜ̷ᵗ̷ᵉ̷ᵈ̷⠀⠀ ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀??⠀⠀?????'?⠀?⠀⠀???⠀⠀????⠀⠀???⠀⠀?????⠀??
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀??????????⠀⠀⠀⠀???⠀⠀⠀⠀????⠀⠀⠀⠀??⠀⠀⠀ ??,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀?????⠀???⠀????????⠀???? ??⠀????⠀ ??⠀?????
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀????⠀⠀????⠀⠀???⠀?????⠀⠀????⠀???⠀???⠀ ??
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀?⠀??????????⠀????⠀??⠀???,⠀⠀???⠀????'?⠀?.?.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀'????? ? ???'?⠀??? ??????⠀????⠀??? ????? ?? ???
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀⠀ https://jpst.it/2h09T ⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀❫
BVNG3SKZ  ᶜᵒᶰᵛᶤᶜᵗᵉᵈ ˎˊ

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀ @HAUNTEDGOLD ⠀⠀∹⠀⠀⠀ᶰ̷ᶤ̷ᶰ̷ᵉ̷ ̷ˡ̷ᶤ̷ᵛ̷ᵉ̷ˢ ⠀⠀ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇱🇮🇫🇪⠀🇮🇸 🇦⠀🇸🇹🇷🇺🇬🇬🇱🇪.⠀ 🇼🇪'🇷🇪⠀🇧🇪🇮🇳🇬⠀🇵🇷🇪🇵🇦🇷🇪🇩⠀🇹🇴
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇮 🇹🇭🇴🇺🇬🇭🇹⠀🇴🇫 🇦🇳🇬🇪🇱🇸⠀🇨🇭🇴🇰🇮🇳🇬 🇴🇳 🇹🇭🇪🇮🇷⠀ 🇭🇦🇱🇴🇸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇬🇪🇹⠀⠀⠀🇹🇭🇪🇲⠀⠀⠀🇩🇷🇺🇳🇰⠀⠀🇴🇳⠀⠀⠀🇷🇴🇸🇪⠀⠀ 🇼🇦🇹🇪🇷
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇸🇪🇪⠀⠀⠀🇭🇴🇼⠀⠀⠀🇩🇮🇷🇹🇾⠀⠀🇮⠀⠀🇨🇦🇳⠀⠀🇬🇪🇹⠀⠀⠀🇹🇭🇪🇲
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇵🇺🇱🇱🇮🇳🇬⠀⠀⠀🇴🇺🇹⠀⠀⠀🇹🇭🇪🇮🇷⠀⠀⠀ 🇫🇷🇦🇬🇮🇱🇪⠀⠀⠀ 🇹🇪🇪🇹🇭
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇦🇳🇩⠀⠀⠀⠀⠀🇨🇱🇮🇵⠀⠀⠀🇹🇭🇪🇮🇷⠀⠀⠀⠀ 🇹🇮🇳🇾⠀⠀⠀⠀🇼🇮🇳🇬🇸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀ https://jpst.it/2gw-M ⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀❫
HAUNTEDGOLD ᶰᶤᶰᵉ ˡᶤᵛᵉˢ ˎˊ

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀ @legal_crime ⠀⠀⠀∹⠀⠀⠀ ᶠ̷ᵃ̷ᵏ̷ᵉ̷ ̷ᵍ̷ᵃ̷ᵐ̷ᵉ ⠀⠀⠀ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀"🇹🇭🇪🇷🇪⠀⠀🇲🇺🇸🇹⠀🇧🇪⠀⠀🇸🇴🇲🇪⠀🇼🇦🇾⠀🇴🇺🇹⠀ 🇴🇫⠀ 🇭🇪🇷🇪,"
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇸🇦🇮🇩⠀⠀⠀ 🇹🇭🇪⠀⠀⠀ 🇯🇴🇰🇪🇷⠀⠀⠀🇹🇴⠀⠀⠀🇹🇭🇪⠀⠀⠀🇹🇭🇮🇪🇫,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀"🇳🇴⠀⠀⠀ 🇷🇪🇦🇸🇴🇳⠀⠀⠀🇹🇴⠀⠀⠀⠀🇬🇪🇹⠀⠀⠀⠀⠀ 🇪🇽🇨🇮🇹🇪🇩,"
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇹🇭🇪⠀⠀⠀⠀🇹🇭🇮🇪🇫,⠀⠀⠀ 🇭🇪⠀⠀⠀⠀🇰🇮🇳🇩🇱🇾⠀⠀⠀⠀ 🇸🇵🇴🇰🇪,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇹🇭🇪🇷🇪⠀⠀⠀ 🇦🇷🇪⠀⠀⠀ 🇲🇦🇳🇾⠀⠀🇭🇪🇷🇪⠀⠀ 🇦🇲🇴🇳🇬⠀⠀ 🇺🇸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇼🇭🇴⠀⠀🇫🇪🇪🇱⠀⠀🇹🇭🇦🇹⠀⠀🇱🇮🇫🇪⠀⠀ 🇮🇸⠀⠀🇧🇺🇹⠀⠀🇦⠀ 🇯🇴🇰🇪.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀ https://jpst.it/2geiq ⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀❫
legalcrime  ᶠᵃᵏᵉ ᵍᵃᵐᵉ ˎˊ

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀⠀ @BVNG3SKZ ⠀⠀⠀∹⠀⠀⠀⠀ ̷ᶜ̷ᵒ̷ᶰ̷ᵛ̷ᶤ̷ᶜ̷ᵗ̷ᵉ̷ᵈ̷⠀⠀ ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀?⠀ ??????'??⠀????⠀???⠀???????⠀??⠀???⠀????,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀???????⠀ ?'?⠀????⠀??⠀????,⠀ ?????⠀???⠀??????
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀?'?⠀⠀????,⠀⠀???⠀⠀????⠀??⠀????⠀⠀???⠀????.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀???????⠀????⠀?????⠀? ???????⠀? ???? ??⠀???,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀??????? ?'? ???? ?? ????,⠀??? ? ????? ?? ??? ?????
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀ https://jpst.it/2fvqx ⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀❫
BVNG3SKZ   ᶜᵒᶰᵛᶤᶜᵗᵉᵈ ˎˊ

ᴼᵀᴾˢ⠀▸⠀wymień swoje trzy ulubione OTP spoza uniwersum, z którego pochodzi Twoja postać.

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀➊ ᴸᵃᶰ ᵂᵃᶰᵍʲᶤ ˣ ᵂᵉᶤ ᵂᵘˣᶤᵃᶰ⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀ ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀➋ ᴿᶤᶜʰᵃʳᵈ ᴼ'ᶜᵒᶰᶰᵉˡˡ ˣ ᴱᵛᵉˡʸᶰ ᴼ'ᶜᵒᶰᶰᵉˡˡ⠀•⠀•⠀•⠀•⠀ ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀➌ ᵀʰᵃʳᶰ ᵀʰᵃʳᵃ ˣ ᵀʸᵖᵉ ᵀʰᶤʷᵃᵗ⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I wiele,⠀wiele innych⠀ciekawych,⠀ale na⠀ten
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ moment⠀wybrałbym⠀właśnie⠀te⠀ trzy⠀parki.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀ AUTHOR⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀❫
ᴼᵀᴾˢwymień swoje trzy ulubione OTP spoza uniwersum z którego pochodzi Twoja

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀ @innocent__sinner ⠀⠀∹⠀⠀ᵖ̷ᵃ̷ᵖ̷ᵉ̷ʳ̷ ̷ᵐ̷ᵒ̷ᵒ̷ᶰ̷ ⠀ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇱🇴🇴🇰⠀⠀ 🇵🇦🇸🇹⠀⠀⠀⠀🇹🇭🇪⠀⠀⠀⠀🇼🇦🇷🇳🇮🇳🇬⠀⠀⠀⠀🇸🇮🇬🇳🇸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇹🇭🇪⠀⠀⠀🇸🇦🇲🇪⠀⠀⠀ 🇴🇳🇪🇸⠀⠀⠀🇹🇭🇦🇹⠀⠀⠀🇹🇴🇱🇩⠀⠀⠀🇲🇪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇮⠀⠀🇸🇭🇴🇺🇱🇩⠀⠀🇯🇺🇸🇹⠀⠀ 🇹🇺🇷🇳⠀⠀🇧🇦🇨🇰⠀⠀ 🇦🇳🇩⠀⠀🇷🇺🇳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀"🇵🇱🇦🇾⠀⠀🇮🇹⠀⠀🇸🇦🇫🇪⠀🇧🇪🇫🇴🇷🇪⠀⠀🇾🇴🇺⠀🇨🇴🇲🇪⠀🇺🇳🇩🇴🇳🇪"
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇮🇫⠀⠀⠀ 🇾🇴🇺⠀⠀⠀🇸🇦🇼⠀⠀⠀🇹🇭🇷🇴🇺🇬🇭⠀⠀⠀🇲🇾⠀⠀⠀🇪🇾🇪🇸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇹🇭🇮🇸⠀⠀⠀ 🇻🇮🇪🇼⠀⠀⠀🇮🇸⠀⠀⠀🇼🇴🇷🇹🇭⠀⠀⠀🇹🇭🇪⠀⠀⠀🇹🇮🇲🇪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀ •⠀•⠀•⠀• ⠀⠀ https://jpst.it/2elqN ⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀❫
innocentsinner  ᵖᵃᵖᵉʳ ᵐᵒᵒᶰ ˎˊ

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀ @HAUNTEDGOLD ⠀⠀∹⠀⠀⠀ᶰ̷ᶤ̷ᶰ̷ᵉ̷ ̷ˡ̷ᶤ̷ᵛ̷ᵉ̷ˢ ⠀⠀ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇱🇮🇫🇪⠀🇮🇸 🇦⠀🇸🇹🇷🇺🇬🇬🇱🇪.⠀ 🇼🇪'🇷🇪⠀🇧🇪🇮🇳🇬⠀🇵🇷🇪🇵🇦🇷🇪🇩⠀🇹🇴
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇩🇪🇱🇻🇪⠀⠀🇮🇳⠀⠀🇹🇭🇪⠀⠀🇬🇷🇪🇦🇹🇪🇷⠀⠀🇵🇦🇷🇹🇸⠀⠀🇴🇫⠀⠀⠀🇺🇸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇮🇹'🇸⠀⠀ 🇹🇭🇪⠀⠀🇴🇳🇪⠀⠀🇫🇮🇬🇭🇹⠀⠀🇮🇳⠀🇴🇺🇷⠀🇱🇮🇻🇪🇸⠀🇹🇭🇦🇹
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇼🇪⠀⠀🇭🇦🇻🇪⠀⠀🇹🇴⠀🇼🇮🇳⠀🇳🇴⠀🇨🇭🇴🇮🇨🇪⠀🇧🇺🇹⠀🇹🇴⠀🇼🇮🇳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇹🇴⠀⠀⠀ 🇧🇪🇱🇮🇪🇻🇪⠀⠀⠀ 🇹🇭🇦🇹⠀⠀⠀🇼🇪⠀⠀⠀🇨🇦🇳⠀⠀⠀🇼🇮🇳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇹🇭🇪 🇱🇮🇬🇭🇹⠀🇼🇮🇱🇱⠀🇫🇮🇳🇩 🇺🇸⠀🇪🇻🇪🇳⠀🇮🇫⠀🇮🇹⠀🇧🇱🇮🇳🇩🇸⠀🇺🇸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇴🇺🇷 🇹🇮🇲🇪⠀🇩🇪🇫🇮🇳🇪🇸 🇺🇸,⠀ 🇳🇴🇹🇭🇮🇳🇬⠀🇨🇦🇳⠀🇩🇮🇻🇮🇩🇪⠀🇺🇸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀ •⠀•⠀•⠀• ⠀⠀ https://jpst.it/2dtie ⠀⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀❫
HAUNTEDGOLD ᶰᶤᶰᵉ ˡᶤᵛᵉˢ ˎˊ

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀ @legal_crime ⠀⠀⠀∹⠀⠀⠀ ᶠ̷ᵃ̷ᵏ̷ᵉ̷ ̷ᵍ̷ᵃ̷ᵐ̷ᵉ ⠀⠀⠀ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇮’ 🇲 🇸🇴 🇦🇩🇩🇮🇨🇹🇪🇩 🇹🇴⠀🇹🇭🇮🇸 🇹🇮🇳🇾 🇼🇴🇷🇱🇩⠀🇴🇫 🇲🇾 🇴🇼🇳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇸🇹🇺🇨🇰 🇮🇳⠀🇲🇾 🇨🇦🇬🇪⠀🇦🇳🇩⠀🇸🇴 🇦🇧🇺🇸🇪🇩⠀🇹🇴 🇹🇭🇪⠀🇧🇴🇳🇪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇹🇭🇦🇹⠀🇼🇦🇸 🇵🇷🇪🇩🇮🇨🇹🇪🇩 🇹🇴🇴.⠀🇸🇪🇪⠀🇭🇴🇼⠀🇹🇭🇪🇾⠀🇵🇦🇳🇮🇨
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇸🇴🇬 🇴🇴🇩.⠀ 🇫🇪🇩 🇺🇵⠀🇼🇮🇹🇭⠀🇪🇻🇪🇷🇾🇹🇭🇮🇳🇬⠀🇧🇪🇮🇳🇬⠀🇴🇺🇹
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇴🇫⠀🇴🇷🇩🇪🇷.⠀ 🇮 🇭🇪🇦🇷⠀🇹🇭🇪⠀🇲🇴🇷🇳🇮🇳🇬⠀🇱🇴🇻🇪⠀🇦🇫🇫🇦🇮🇷🇸
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇼🇦🇰🇪⠀⠀🇲🇪⠀🇼🇭🇪🇳⠀🇮🇹’ 🇸⠀🇴🇻🇪🇷-🇲🇪⠀🇴⠀🇸🇦🇲🇦🇸🇦🇸🇪🇹🇪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇯🇺🇸🇹⠀⠀🇱🇮🇰🇪⠀🇾🇴🇺🇷⠀⠀🇬🇴🇩⠀⠀🇭🇦🇸⠀🇸🇪🇳🇹🇪🇳🇨🇪🇩⠀🇹🇮🇲🇪
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀•⠀•⠀•⠀•⠀⠀ https://jpst.it/2cbWJ ⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀❫
legalcrime   ᶠᵃᵏᵉ ᵍᵃᵐᵉ ˎˊ

❀ ❜ #AUTHOR: Stwórz listę pięciu piosenek, które inspirują Cię do tworzenia! Może za każdą z nich kryje się jakaś historia? Ciekawa rozmowa, nowa znajomość? Może najlepszy wątek, jaki napisał*ś? Podziel się tym z nami!

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀➊ ᵖᵒᵖ ᵉᵛᶤˡ - ᵇʳᵒᵏᵉᶰ ᵃᶰᵈ ᵇᵉᵗʳᵃʸᵉᵈ⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀• ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀➋ ᶻᵉᵇʳᵃʰᵉᵃᵈ - ᶜʰᵃˢᶤᶰᵍ ᵗʰᵉ ˢᵘᶰ⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀ ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀➌ ˢᵘᵐ ЧΙ - ᵗʰᵉ ʰᵉˡˡ ˢᵒᶰᵍ⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀➍ ᶻᵉᵇʳᵃʰᵉᵃᵈ - ʸᵒᵘ ᵈᵒᶰ'ᵗ ᵏᶰᵒʷ ᵃᶰʸᵗʰᶤᶰᵍ ᵃᵇᵒᵘᵗ ᵐᵉ⠀• ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀➎ ʰᵒˡˡʸʷᵒᵒᵈ ᵘᶰᵈᵉᵃᵈ - ᵗʰᶤˢ ˡᵒᵛᵉ, ᵗʰᶤˢ ʰᵃᵗᵉ⠀•⠀•⠀•⠀ ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Do wszystkich z wymienionych⠀mam ogromny
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sentyment i na pewno pomagają⠀mi się wczuć
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀w⠀⠀⠀⠀złożony⠀⠀⠀⠀charakter⠀⠀⠀⠀Hirokiego.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Większość⠀kojarzy mi⠀się również⠀z wątkiem,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀który tworzę⠀od ładnych⠀miesięcy⠀prywatnie,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀jaki⠀zmotywował⠀mnie⠀do stworzenia⠀konta.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀ AUTHOR⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀❫
AUTHOR Stwórz listę pięciu piosenek które inspirują Cię do tworzenia Może za

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀ @HAUNTEDGOLD ⠀⠀∹⠀⠀⠀ᶰ̷ᶤ̷ᶰ̷ᵉ̷ ̷ˡ̷ᶤ̷ᵛ̷ᵉ̷ˢ ⠀⠀ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇨🇦🇳'🇹 🇫🇮🇳🇩 🇦 🇷🇪🇦🇸🇴🇳 🇼🇭🇾,⠀🇩🇴🇳'🇹 🇰🇳🇴🇼 🇼🇭🇾 🇮 🇪🇻🇪🇳
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇹🇷🇾.⠀⠀🇮 🇵🇷🇦🇾 🇼🇭🇪🇳⠀🇮 🇸🇱🇪🇪🇵 🇦🇹⠀🇳🇮🇬🇭🇹 🇸🇴⠀🇦🇹 🇱🇪🇦🇸🇹
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇮'🇱🇱 🇩🇮🇪 🇦 🇩🇪🇨🇪🇳🇹 🇬🇺🇾.⠀🇼🇭🇪🇳 🇮 🇱🇴🇴🇰 🇮🇳 🇹🇭🇪 🇲🇮🇷🇷🇴🇷
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇦🇳🇩 🇸🇦🇾 🇭🇮, 🇮 🇨🇦🇳'🇹 🇱🇴🇴🇰 🇲🇪 🇮🇳 🇹🇭🇪 🇪🇾🇪. 🇼🇪'🇷🇪 🇧🇴🇹🇭
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇦🇸🇭🇦🇲🇪🇩⠀🇴🇫⠀🇹🇭🇪⠀🇬🇺🇾⠀⠀🇴🇳⠀⠀ 🇹🇭🇪⠀🇴🇹🇭🇪🇷⠀🇸🇮🇩🇪.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇨🇦🇳'🇹⠀⠀⠀🇫🇮🇳🇩⠀⠀⠀ 🇲🇾⠀⠀🇵🇪🇦🇨🇪⠀⠀⠀🇦🇳🇩⠀⠀ 🇶🇺🇮🇪🇹,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🇸🇴🇲🇪⠀⠀🇹🇭🇮🇳🇬🇸⠀⠀🇦🇷🇪⠀🇧🇪🇹🇹🇪🇷⠀⠀🇱🇪🇫🇹⠀🇮🇳⠀🇸🇮🇱🇪🇳🇨🇪.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀⠀ https://jpst.it/2bJ2p ⠀⠀•⠀•⠀•⠀•⠀❫
HAUNTEDGOLD ᶰᶤᶰᵉ ˡᶤᵛᵉˢ ˎˊ

Miałbyś pomysł na jakąś postać z wizerunkiem Jimina?

Właściwie to wpadło mi do głowy kilka pomysłów, mam nadzieję, że w miarę ciekawych (oczywiście szczegóły zawsze mogę z potencjalnym współautorem omówić prywatnie).
↬ osoba, która była członkiem gangu (lub ktoś z rodziny), do którego pierwotnie należał Hiroki. Mutant czułby się w obowiązku zapewnienia temu komuś ochrony, ale nieostrożnie wplątałby go we własne porachunki.
↬ syn jednego z dwóch pozostałych liderów gangów na Tajwanie. I tutaj sprawy mogłyby potoczyć się dwiema różnymi ścieżkami, ponieważ mógłby chcieć zemścić się za romans swojej matki z liderem, który przygarnął Hiro, albo wydać chłopaka w ręce własnego ojca.
↬ stróż prawa, który za wszelką cenę chciałby udowodnić, że Hiroki udaje powód swojej 'bezinteresownej' pomocy dla policji. Dlatego postanowiłby go śledzić i przypadkowo dowiedziałby się o jego niecodziennych zdolnościach.
↬ samozwańczy pogromca przestępczości, który za główny cel postawiłby sobie zemstę na Yakuzie.
↬ mutant, który przypadkowo spotkał na swojej drodze kogoś o podobnych zdolnościach. Mógłby spróbować wcielić go do społeczności mutantów, ale przypominałoby to walkę z wiatrakami.
↬ zwykły mieszkaniec jednej z biedniejszych dzielnic, który byłby naocznym świadkiem zbiorowej egzekucji. Policja bezwzględnie musiałaby zapewnić mu całodobową ochronę, jaka przypadłaby właśnie Hiro.

View more

Szukasz kogoś? Skąd pomysł na taką postać?

Zacznę od tego, że bardzo dziękuję za pytanie!
Bardzo interesowałaby mnie współpraca z postacią, która mogłaby należeć do yakuzy lub policji; mutant, może superbohater, choć niekoniecznie... Albo ktoś, kto chciałby zwerbować Hiro do świata mutantów, niezależnie czy tych, którzy żyją w zgodzie z ludźmi, czy tych, co chcą ich śmierci. Fajnie byłoby też zobaczyć więcej twarzyczek bangtanów.
W gruncie rzeczy chętnie dogadam się z autorem i możemy razem wpaść na jakiś ciekawy pomysł.
Pomysł na bohatera właściwie powstał w pełni spontanicznie. Od jakiegoś czasu chciałem spróbować się w wykreowaniu postaci, która obracałaby się w tematyce superbohaterów i jednocześnie miała wiele wspólnego ze słynną yakuzy.
Szukasz kogoś Skąd pomysł na taką postać

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◊⠀ ∫⠀ HIROKI⠀⠀∹⠀ ᶰᵉᵛᵉʳ ᵗʳᵘˢᵗ ᵗʰᵉ ᵈᵉᵛᶤˡ⠀ ⠀ˎˊ-
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀? ??? ????⠀?????? ?????⠀???⠀ ???⠀???????????
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀???'?? ??? ???? ????,⠀?????⠀ ?????'?⠀?? ??? ????
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀??? ?? ??????⠀??????⠀ ???? ????⠀????⠀?????
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀????? ???⠀????,⠀?????'?⠀??????? ????⠀???????,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀???⠀ ?????'?⠀????⠀?????? ??⠀?? ?????⠀??????
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀???? ??? ?????⠀ ????? ??????⠀???? ? ?????⠀???
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀???'?? ?????? ?? ??? ?????? ?? ? ????????? ???
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀? ????? ??????? ?? ??? ?????,⠀ ??? ??? ?????
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀????? ??⠀????? ?????,⠀???'??⠀????????⠀?????.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪⠀ •⠀•⠀•⠀ https://justpaste.it/Y4KVZ4 ⠀•⠀•⠀•⠀❫
HIROKI ᶰᵉᵛᵉʳ ᵗʳᵘˢᵗ ᵗʰᵉ ᵈᵉᵛᶤˡ ˎˊ

Language: English