@YOVKNOWHO

❝ dark ⚕ lord

Ask @YOVKNOWHO

Sort by:

LatestTop

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Cytat pasujący do Twojej postaci.

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ᵍᵘᵉˢˢ ᵈᵃʳᵏᶰᵉˢˢ ˢᵉʳᵛᵉˢ ᵃ ᵖᵘʳᵖᵒˢᵉ: ᵗᵒ ˢʰᵒʷ ᵘˢ ᵗʰᵃᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵉʳᵉ ᶤˢ ʳᵉᵈᵉᵐᵖᵗᶤᵒᶰ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ᶜʰᵃᵒˢ. ᴵ ᵇᵉˡᶤᵉᵛᵉ ᶤᶰ ᵗʰᵃᵗ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴬˡˡ ᵒᶠ ᵃ ˢᵘᵈᵈᵉᶰ ᴵ ʰᵉᵃʳ ᵗʰᶤˢ ᵇᵃᶰᵍᶤᶰᵍ ᵒᶰ ᵗʰᵉ ʷᵃˡˡ ᵃᶰᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᶤˢ ᵛᵒᶤᶜᵉ, ˢᵗʳᵃᶰᵍᵉ ᵛᵒᶤᶜᵉ ᴄʀʏɪɴɢ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ᵈᵃʳᵏᶰᵉˢˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢᵒᵐᵉʷʰᵉʳᵉ ᵒᶰ ᵗʰᵉ ⁸¹ˢᵗ ᶠˡᵒᵒʳ.⠀⠀-⠀⠀unknown
⠀⠀
NEW MESSAGE  Cytat pasujący do Twojej postaci

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Podziel się trzema ostatnio słuchanymi przez Ciebie utworami.

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
Wszystkie te utwory najlepiej są oddawane wraz z treścią filmową, zatem pozwolę sobie podesłać je wraz z editami, które mnie zachwyciły:
https://www.youtube.com/watch?v=EtD8acm8M0IYOVKNOWHO’s Video 167865834972 EtD8acm8M0IYOVKNOWHO’s Video 167865834972 EtD8acm8M0I
https://www.youtube.com/watch?v=puoYFR88O6UYOVKNOWHO’s Video 167865834972 puoYFR88O6UYOVKNOWHO’s Video 167865834972 puoYFR88O6U
https://www.youtube.com/watch?v=hcM74GxEZ8EYOVKNOWHO’s Video 167865834972 hcM74GxEZ8EYOVKNOWHO’s Video 167865834972 hcM74GxEZ8E

Related users

Z kim chciałbyś/chciałabyś coś napisać?

Hmm nie mam określonej postaci. Może jakaś prawa ręka Toma z czasów szkolnych? Jestem otwarty na propozycje i wątki, na tę chwilę jednak nie mam niczego konkretnego w zamyśle, więc jeśli ktoś posiada jakiś gotowy scenariusz lub wizję, zapraszam!

🖤

XMPTYHEVRT’s Profile Photo❛ ∗ ﹙ b. ﹚ lestrange , †
⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ʷᵃˢ ʳᶤᵖᵖᵉᵈ ᶠʳᵒᵐ ᵐʸ ᵇᵒᵈʸ,⠀ᴵ⠀ʷᵃˢ ˡᵉˢˢ ᵗʰᵃᶰ ˢᵖᶤʳᶤᵗ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˡᵉˢˢ ᵗʰᵃᶰ ᵗʰᵉ ᵐᵉᵃᶰᵉˢᵗ ᵍʰᵒˢᵗ... ᵇᵘᵗ ˢᵗᶤˡˡ, ᴵ ʷᵃˢ ᵃˡᶤᵛᵉ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵᵗ'ˢ ᵇᵉᵉᶰ ˡᶤᵏᵉ...⠀ˡᶤᵏᵉ⠀ˢᵒᵐᵉᵗʰᶤᶰᵍ⠀ᵒᵘᵗ⠀ᵒᶠ ˢᵒᵐᵉᵒᶰᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵉˡˢᵉ'ˢ⠀ˡᶤᶠᵉ⠀ᵗʰᵉˢᵉ⠀ˡᵃˢᵗ⠀ᶠᵉʷ⠀ʷᵉᵉᵏˢ⠀⠀ʷᶤᵗʰ⠀ʸᵒᵘ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴮᵘᵗ ᴵ ᶜᵃᶰ'ᵗ.ʷᵉ ᶜᵃᶰ'ᵗ.ᴵ'ᵛᵉ ᵍᵒᵗ ᵗᵒ ᵈᵒ ᵗʰᶤᶰᵍˢ ᵃˡᵒᶰᵉ ᶰᵒʷ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀HELLO⠀⠀⠀BELLATRIX.
⠀⠀
ᴵ ʷᵃˢ ʳᶤᵖᵖᵉᵈ ᶠʳᵒᵐ ᵐʸ ᵇᵒᵈʸᴵʷᵃˢ ˡᵉˢˢ ᵗʰᵃᶰ ˢᵖᶤʳᶤᵗ 
ˡᵉˢˢ

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PART⠀⠀⠀04⠀⠀ - ⠀ @King_of_Slytherin
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵂᶤᵈᵉ ᵃʷᵃᵏᵉ ʷʰᶤˡᵉ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˡᵈ ᶤˢ⠀ˢᵒᵘᶰᵈ⠀ ᵃ⠀ˢ⠀ˡ⠀ᵉ⠀ᵉ⠀ᵖ⠀ᶤ⠀ᶰ'.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀᵒᵒ⠀ ᵃ ᶠ ʳ ᵃ ᶤ ᵈ⠀ ᵒᶠ ʷʰᵃᵗ ᵐᶤᵍʰᵗ ˢʰᵒʷ ᵘᵖ ʷʰᶤˡᵉ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ᵈʳᵉᵃᵐᶤᶰ'.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BLACKPOWER_GROWS_04
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴺᵒᵇᵒᵈʸ, ᶰᵒᵇᵒᵈʸ ˢᵉᵉˢ ʸᵒᵘ.⠀ ᴺᵒᵇᵒᵈʸ, ᶰᵒᵇᵒᵈʸ, ʷᵒᵘˡᵈ ᵇᵉˡᶤᵉᵛᵉ ʸᵒᵘ.
⠀⠀
PART  KingofSlytherin
 ᵂᶤᵈᵉ ᵃʷᵃᵏᵉ ʷʰᶤˡᵉ ᵗʰᵉ

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PART⠀⠀10⠀ - ⠀ @Fragile__Monster
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴳʳᵉᵃᵗᶰᵉˢˢ⠀ᶤᶰˢᵖᶤʳᵉˢ⠀ᵉᶰᵛʸ,⠀ ᵉᶰᵛʸ⠀ᵉᶰᵍᵉᶰᵈᵉʳˢ⠀ˢᵖᶤᵗᵉ, ˢᵖᶤᵗᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˢᵖᵃʷᶰˢ ˡᶤᵉˢ.⠀ ᵀʰᵉʳᵉ⠀ᶤˢ⠀ᶰᵒ⠀ᵍᵒᵒᵈ⠀ᵃᶰᵈ ᵉᵛᶤˡ, ᵗʰᵉʳᵉ ᶤˢ ᵒᶰˡʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/HATINGEACHOTHER10
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ POWER⠀ᵃᶰᵈ⠀ᵗʰᵒˢᵉ⠀ᵗᵒᵒ⠀WEAK ᵗᵒ ˢᵉᵉᵏ ᶤᵗ.
⠀⠀
PART  FragileMonster
 ᴳʳᵉᵃᵗᶰᵉˢˢᶤᶰˢᵖᶤʳᵉˢᵉᶰᵛʸ

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PART⠀⠀⠀02⠀⠀ - ⠀ @King_of_Slytherin
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᵉ⠀ᵇᵒʸ⠀ʰᵃˢ⠀ᵈᶤˢᶜᵒᵛᵉʳᵉᵈ⠀ᵒᵘʳ⠀ˢᵉᶜʳᵉᵗ,⠀ᴺᵃᵍᶤᶰᶤ.⠀ ᴵᵗ ᵐᵃᵏᵉˢ ᵘˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵛᵘˡᶰᵉʳᵃᵇˡᵉ. ᵂᵉ⠀ᵐᵘˢᵗ⠀ᵈᵉᵖˡᵒʸ⠀ᵃˡˡ⠀ᵒᵘʳ⠀ ᶠᵒʳᶜᵉˢ ᶰᵒʷ ᵗᵒ ᶠᶤᶰᵈ ʰᶤᵐ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BLACKPOWER_GROWS_02
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴬᶰᵈ⠀⠀ʸᵒᵘ,⠀⠀ᵐʸ⠀⠀ᶠʳᶤᵉᶰᵈ,⠀⠀ᵐ ᵘ ˢ ᵗ⠀⠀ˢ ᵗ ᵃ ʸ⠀⠀ᶜ ˡ ᵒ ˢ ᵉ.
⠀⠀
PART  KingofSlytherin

Moodboard postaci z młodych lat

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵀʰᵉʳᵉ ᶤˢ ᶰᵒ ᵍᵒᵒᵈ ᵃᶰᵈ ᵉᵛᶤˡ.⠀ᵀʰᵉʳᵉ⠀ᶤˢ ᵒᶰˡʸ ᵖᵒʷᵉʳ...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃᶰᵈ⠀ᵗʰᵒˢᵉ⠀ᵗᵒᵒ⠀ʷᵉᵃᵏ⠀ᵗᵒ ˢᵉᵉᵏ ᶤᵗ. ʸᵒᵘ ᵗʰᶤᶰᵏ ᴵ ʷᵃˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵍᵒᶤᶰᵍ ᵗᵒ ᵘˢᵉ⠀ᵐʸ⠀ᶠ͟ᶤ͟ˡ͟ᵗ͟ʰ͟ʸ⠀ ̷ᴹ̷ᵘ̷ᵍ̷ᵍ̷ˡ̷ᵉ̷⠀ᶠᵃᵗʰᵉʳ’ˢ⠀ᶰᵃᵐᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ?⠀ᴵ,⠀ᶤᶰ⠀ʷʰᵒˢᵉ⠀ᵛᵉᶤᶰˢ⠀ʳᵘᶰˢ⠀ᵗʰᵉ ᵇˡᵒᵒᵈ ᵒᶠ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SALAZAR SLYTHERIN
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʰᶤᵐˢᵉˡᶠ,⠀ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ⠀ᵐʸ⠀⠀ᵐ ᵒ ᵗ ʰ ᵉ ʳ ’ ˢ⠀⠀ˢᶤᵈᵉ?
⠀⠀
Moodboard postaci z młodych lat

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PART⠀⠀08⠀ - ⠀ @Fragile__Monster
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴴᵃᵛᵉᶰ’ᵗ ᴵ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ ᵗᵒˡᵈ ʸᵒᵘ,⠀ᵗʰᵃᵗ ᵏᶤˡˡᶤᶰᵍ⠀ᴹᵘᵈᵇˡᵒᵒᵈˢ ᵈᵒᵉˢᶰ’ᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵐᵃᵗᵗᵉʳ ᵗᵒ⠀ᵐᵉ⠀ᵃᶰʸᵐᵒʳᵉ?⠀ᶠᵒʳ ᵐᵃᶰʸ ᵐᵒᶰᵗʰˢ ᶰᵒʷ, ᵐʸ ᶰᵉʷ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/HATINGEACHOTHER08
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗ ᵃ ʳ ᵍ ᵉ ᵗ⠀⠀ʰᵃˢ⠀⠀ᵇᵉᵉᶰ⠀⠀━━━━━━━⠀ Y⠀O⠀U
⠀⠀
PART  FragileMonster
 ᴴᵃᵛᵉᶰᵗ ᴵ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ ᵗᵒˡᵈ

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ V⠀O⠀L⠀D⠀E⠀M⠀O⠀R⠀T
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶤˢ⠀ᵐʸ⠀ᵖ ᵃ ˢ ᵗ,⠀ᵖ ʳ ᵉ ˢ ᵉ ᶰ ᵗ,⠀ᵃᶰᵈ⠀ ᶠ ᵘ ᵗ ᵘ ʳ ᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ᶜᵃᶰ ᵐᵃᵏᵉ⠀ᵗʰᶤᶰᵍˢ ᵐᵒᵛᵉ⠀ʷᶤᵗʰᵒᵘᵗ ᵗᵒᵘᶜʰᶤᶰᵍ ᵗʰᵉᵐ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ᶜᵃᶰ ᵐᵃᵏᵉ ᵃᶰᶤᵐᵃˡˢ⠀ᵈᵒ⠀ʷʰᵃᵗ ᴵ ʷᵃᶰᵗ ᵗʰᵉᵐ ᵗᵒ ᵈᵒ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʷᶤᵗʰᵒᵘᵗ⠀ᵗʳᵃᶤᶰᶤᶰᵍ⠀ᵗʰᵉᵐ.⠀ᴵ⠀ᶜᵃᶰ ᵐᵃᵏᵉ ᵇᵃᵈ ᵗʰᶤᶰᵍˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʰᵃᵖᵖᵉᶰ⠀ ᵗᵒ⠀ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ⠀⠀ʷʰᵒ⠀⠀ᵃ ᶰ ᶰ ᵒ ʸ⠀⠀ᵐᵉ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ᶜᵃᶰ⠀ᵐᵃᵏᵉ⠀ᵗʰᵉᵐ⠀⠀ʰ⠀ᵘ⠀ʳ⠀ᵗ⠀⠀ᶤᶠ⠀ᴵ ʷᵃᶰᵗ ᵗᵒ.
⠀⠀
VOLDEMORT
ᶤˢᵐʸᵖ ᵃ ˢ ᵗᵖ ʳ ᵉ ˢ ᵉ ᶰ ᵗᵃᶰᵈ ᶠ

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PART⠀⠀06⠀ - ⠀ @Fragile__Monster
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵ ˢᵉᵉ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ᵐᵒᵒᶰ⠀ᵃ ⁻ ʳᶤˢᶤᶰᵍ. ᴵ⠀ˢᵉᵉ ᵗʳᵒᵘᵇˡᵉ ᵒᶰ ᵗʰᵉ ʷᵃʸ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵ ˢᵉᵉ⠀ᵉᵃʳᵗʰqᵘᵃᵏᵉˢ⠀ᵃᶰᵈ⠀ˡᶤᵍʰᵗᶰᶤᶰ'. ᴵ ˢᵉᵉ ᵇᵃᵈ ᵗᶤᵐᵉˢ ᵗᵒᵈᵃʸ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/HATINGEACHOTHER06
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴰᵒᶰ'ᵗ ᵍᵒ⠀ᵃʳᵒᵘᶰᵈ⠀ᵗᵒᶰᶤᵍʰᵗ, ʷᵉˡˡ ᶤᵗ'ˢ ᵇᵒᵘᶰᵈ ᵗᵒ ᵗᵃᵏᵉ ʸᵒᵘʳ ˡᶤᶠᵉ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵀʰᵉʳᵉ'ˢ⠀ᵃ⠀⠀ᵇ⠀ᵃ⠀ᵈ⠀⠀ ᵐᵒᵒᶰ⠀ ᵒᶰ⠀ ᵗʰᵉ⠀⠀ʳ⠀ᶤ⠀ˢ⠀ᵉ.
⠀⠀
PART  FragileMonster
 ᴵ ˢᵉᵉ ᵗʰᵉ ᵇᵃᵈ ᵐᵒᵒᶰᵃ

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PART⠀⠀04⠀ - ⠀ @Fragile__Monster
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴰᵒᶰ'ᵗ ˢᵗᵒᵖ,⠀ᵈᵒᶰ'ᵗ⠀ᵗʰᶤᶰᵏ,⠀ ᵐᵒᵛᵉ⠀ᵘᵖ,⠀ᵈᵒᶰ'ᵗ⠀ᵇˡᶤᶰᵏ⠀ᶰᵒʷ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴏɴ⠀⠀ʏᴏᴜʀ⠀⠀ᴋɴᴇᴇꜱ⠀⠀ᴘ ʀ ᴀ ʏ⠀⠀ꜰᴏʀ⠀⠀ʀᴀɪɴ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/HATINGEACHOTHER04
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴰᵒᶰ'ᵗ ᵇʳᵉᵃᵗʰᵉ⠀ʷʰᵉᶰ ʸᵒᵘ ᵗᵃᵏᵉ⠀ʸᵒᵘʳ ᵃᶤᵐ.⠀ˢᵒ ᶜˡᶤᵐᵇ ᵘᵖ ᵃᶰᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶜᵒᵐᵉ ᶜˡᵉᵃᶰ, ᵐᵒᵛᵉ ᵇᵃᶜᵏ ᵗʰᵉ ˢᵐᵒᵏᵉ ˢᶜʳᵉᵉᶰ. ᴵᵗ'ˢ ᵃˡˡ ʰᵉʳᵉ, ᶤᵗ'ˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃˡˡ⠀⠀ʸᵒᵘ.⠀⠀ᴳᵉᵗ⠀⠀ᶜˡᵉᵃʳ⠀⠀ᵒᶰ⠀⠀ᵗʰᵉ⠀ᵈ ᵃ ʳ ᵏ ᵉ ʳ⠀ᵛᶤᵉʷ.
⠀⠀
PART  FragileMonster
ᴰᵒᶰᵗ ˢᵗᵒᵖᵈᵒᶰᵗᵗʰᶤᶰᵏ

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PART⠀⠀02⠀ - ⠀ @Fragile__Monster
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵ⠀ᵃᵐ⠀ᵗʰᵉ⠀ᴷᵉᵉᵖᵉʳ.⠀ᴵ ᵃᵐ ᵗʰᵉ ˢᵉᶜʳᵉᵗ.⠀ᴵ⠀ᵃᵐ ᵗʰᵉ ᴬⁿˢʷᵉʳ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/HATINGEACHOTHER02
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ɪ⠀⠀⠀⠀⠀ᴀ⠀ᴍ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛ⠀ʜ⠀ᴇ⠀⠀⠀⠀⠀ᴇ⠀ɴ⠀ᴅ.
⠀⠀
PART  FragileMonster
 ᴵᵃᵐᵗʰᵉᴷᵉᵉᵖᵉʳᴵ ᵃᵐ ᵗʰᵉ

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PART⠀⠀00⠀ - ⠀ @Fragile__Monster
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴸᵒᵛᵉ ᶤᶰ⠀ᵃᶜᵗᶤᵒᶰ ᶤˢ ᵃ ʰᵃʳˢʰ⠀ᵃᶰᵈ ᵈʳᵉᵃᵈᶠᵘˡ⠀ᵗʰᶤᶰᵍ⠀ᶜᵒᵐᵖᵃʳᵉᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/HATINGEACHOTHER00
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗᵒ⠀⠀⠀⠀⠀ˡᵒᵛᵉ⠀⠀⠀⠀⠀ᶤᶰ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ᵈ⠀ʳ⠀ᵉ⠀ᵃ⠀ᵐ⠀ˢ.

PART  FragileMonster
 ᴸᵒᵛᵉ ᶤᶰᵃᶜᵗᶤᵒᶰ ᶤˢ ᵃ

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀TOM⠀ MARVOLO⠀RIDDLE
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I AM⠀LORD⠀VOLDEMORT

TOM MARVOLORIDDLE
I AMLORDVOLDEMORT

Language: English