Genel not ortalaması için geçiş yaparken bölüm arasında şartlar var mı? Geçilemeyecek bölümler hangisi

Bu geçişe ait genel kural ve prensipler her yıl Haziran ayı içinde olmak üzere yılda bir kez üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir. Detaylar hakkında web sayfamızdaki yatay geçiş sekmesi ziyaret edilebilir.
Kontenjanlar hakkında bu linki ziyaret edebilirsiniz: http://www.yeditepe.edu.tr/tr/lisans-programlarina-kurumici-ve-kurumlararasi-yatay-gecis-takvimikontenjanlaribasvuru-formutemel

View more