Ask @Yunifadilaa:

Misalnya si A suka sama kmu tp kmu nya suka sama si B trus cwo yg kmu suka alias si B sbenarnya suka jg sama kmu, si B ga mau blng cmn krn dia berteman baik sama si A, bgaimana pndapatmu jka posisi yg sprti ini?

Kalo aku jadi si A dan tau kalo temen aku si B ini suka juga sama org yg aku suka dan org yg aku suka juga suka sama dia. Aku bakal relain dia buat si B, karna ya percuma kita menyukai org yg gak mandang kita sama sekali. Lebih baik cari yg lain yg emg mandang kita juga yg emg suka juga sama kita .

View more

Next