@a1nguyengiabao0483

Henry Edward

❤️ Likes
show all

What others replied to:

Luôn động viên mọi người nhưng lại không thể động viên chính bản thân mình…

show all (21)

Hồi nhỏ mình tưởng rằng mình khi lớn lên có thể giải cứu cả thế giới, sau khi lớn lên mới phát hiện, cả thế giới này đều không cứu nổi mình. 😬

Language: English