@a1nguyengiabao0483

Henry Edward

What others replied to:

Bạn độc thân bao lâu rồi?

show all (18)

Từ ngày anh rời đi, em chưa từng ở bên cạnh ai. Thời gian mấy năm qua đã chứng minh cho em thấy rằng anh đã quên sạch lời hứa giữa chúng mình, còn em thì hoàn toàn có thể sống tiếp và sống tốt khi không có anh.

Language: English