@a1nguyengiabao0483

Henry Edward

What others replied to:

Tại sao yêu mà không nói

show all (16)

Nhiều tình huống lắm, có thể tình yêu chưa đủ lớn, cũng có thể là vì họ cảm thấy bản thân cần nỗ lực nhiều hơn, có những thành quả, chỗ đứng nhất định mới xứng với bạn. Hoặc cũng có thể bản thân họ chưa thể quyết định cũng như xác định tình cảm mà họ dành cho bạn. Nhưng mà tệ hơn cả cũng có thể vì họ còn rất ít niềm tin và hi vọng vào tình yêu. Tâm lí với suy nghĩ mỗi người về tình yêu riêng biệt lắm. Nên nếu bạn không muốn bỏ lỡ, cứ mạnh dạn bày tỏ tình cảm với họ một lần xem.

Language: English