@a1nguyengiabao0483

Henry Edward

What others replied to:

Kể tên những loài hoa cậu yêu thích ? ví dụ Cúc họa mi ...

show all (13)

Hoa thủy tiên. Nó có nghĩa là bệnh ái kỷ ấy, đôi khi mang ý nghĩa hơi phù phiếm.
Nhưng có một lần mình đọc được là, hoa thủy tiên còn một ý nghĩa khác ít người biết.
"Em là duy nhất trong lòng anh."

Language: English