Waniya Shiekh also answered this question with: "This thought! -Tu nhi to aur sahi,Aur nhi to aur sahi- 👏"