Ask @abdalgaderbz4:

سؤال يطرح نفسه ‏هل هناك احتمال بأننا قد نشعر ب نفس المشاعر أتجاه بعض لكن كِلنا لم يبادر ب شئ 🎶🖤

-مُـمكِن وَاحدْ مِـنا قَـاعِد ايْـكابِر ومَا يِبيشْ يَـتْـنازِلْ ^^

View more

اللهم بارك كالعادة قدها الحمدلله😍😍 ان شاء الله ديما موفق ومن نجاح للنجاح باش مهندس😍😍

Seham Abd Elnaser
-الله ايْبارگ فِيگْ ويَجزِيك ألفْ ألفْ خِير 💙🙌
أجْمعِين يَـاربْ، ربِي ايْوفقك ويَرزقكْ بِـأعلىَ الدَرجاتْ دِنيا وأخِرَه

View more

احكِ 💭🖤

اُمـنـيـه|Omnia ⁦✨
رُبمَا لمْ نَـكُن ضَالة أَحدِهمْ حَـتى نُـردْ، رُبمَا تَـأّلفُنا الوَحْـده، نَعِيشْ گ هَواء طَلقْ نَـسُد جُـوع المُصَابِينْ بِـضيقْ الحَال، نَسْـمة بَـرد تُـخفِفْ حَر مَشاعِرهُم وغَضبهِم لَـيسْ إلَا !💔

View more

- تحدّث بِما تريد

Nostalgia
عَـنَاء وتَـعبْ 😣 يَـمْحُوه الله بِـفَرح يُخبِرُگ فِـيه بِـأنهُ لَا يُضِيعُ أَجْـر مَـنْ أحْسَن عَملًا 🌟 👌
الحَمدُلله أخيراً طُـلْعِت كُل النَـتائج وصَفِيتْ مَوادِي 📚 😻
-رَبِي هَبْ لـنا مِنْ تَـوفِيـقگ مَا يُبلِغنا طُموحَنا، وَأرْزُقـنَا الرِضّا بِـمَا تُخـبِئُه لَـنَا وَسُق لَـنا غُيوم الخَير فَإِنكَ تُحسِن تدبِـير أُمُورِنَا، وَأسْعِد أَهْـلنَا وَكُل مَنْ يُهِـمُه أَمْرنَا ❤
-فِي أول خُطوَات المَـشْروعْ 💙😌
-اللُهم سَدادْ وثَـباتْ ورِضَى، اللهُم تَوفِيقگْ 🙌

View more

تحدث 🌸 ...!!!

لَا أحَد مِنَا يُحقِقْ أحلَامَه عُلى طَبق مِنْ ذَهب، جَمِيعُنا نَـتْعب، نُجاهِد، ونُـنْهك قَبل الوُصولْ إِليهَا، الضُعفَاء فَقط مَنْ يَـعْتقِدونْ أنّ الَأمْر إِنْـتهىَ بِمُجرد تَـعثُرهم للمَرة الَأولى، أوْ مَن يَنتـظِرُون مُعجِزة جَـبارَة لِـتَحقِيق كُل تِـلك الَأهْداف التِي يَرسُمونهَا فِي أحْلامِهم، إنْ كُنت تُريد الوُصولْ عَـليك التَوقفْ عَن النَوم والَأسَتيقاظ لِسعىّ فِيما تُـريدْ، تَوقفْ عَن وَضعْ الَأعذارْ جَمِيعُـنا نَمر بِكلْ تِلـگَ الأمُور البَـغِيظَة بِـكُل تِلگ الَأزَماتْ، لَا أنْكر أنَـنا نَمر بِيها بِنسَبْ مُتفاوِتة، ولَكِنْ رُغم كُل هَذا عَلينا التَوقُف عنْ الشَكوىَ، عَلينا الَأبْـتِسامْ، النُهوضْ، والَأتِزان، تَرتِيب أفْكارنا وأَوْلوِياتنَا والَأسْتمرَار رُغم كُل شَيٍ 💙✊

View more

آية قرآنية 🌿 :

' مَ
{ وَ قُـولُـواْ للّنَـاسِ حُـسْناً } ❤
-رَبُ كَـلِمَةٍ طَيِـبةَ لَا تُـلقِي لهَا بَـالًا أَيْقـظَت أَملًا فِي نَـفْسِ غَيرگ وَأنْتَ لَا تَدرِي، فلَا تَحقِرّنْ مِنَ الطَيِـبَات وَالمَعرُوفِ شَـيئاً 💛👌

View more

مساحه💙

✨ÂßÐЦĿĿÂĦ™☯
عَـنَاء وتَـعبْ 😣 يَـمْحُوه الله بِـفَرح يُخبِرُگ فِـيه بِـأنهُ لَا يُضِيعُ أَجْـر مَـنْ أحْسَن عَملًا 🌟 👌
الحَمدُلله أخيراً طُـلْعِت كُل النَـتائج وصَفِيتْ مَوادِي 📚 😻
-رَبِي هَبْ لـنا مِنْ تَـوفِيـقگ مَا يُبلِغنا طُموحَنا، وَأرْزُقـنَا الرِضّا بِـمَا تُخـبِئُه لَـنَا وَسُق لَـنا غُيوم الخَير فَإِنكَ تُحسِن تدبِـير أُمُورِنَا، وَأسْعِد أَهْـلنَا وَكُل مَنْ يُهِـمُه أَمْرنَا ❤
-وَداعاً production 1 أهْـلًا production 2 👋💔😂
-اللُهم سَدادْ وثَـباتْ ورِضَى، اللهُم تَوفِيقگْ ❤

View more

+1 answer Read more

اقتباس من ذوقك ...؟ 🌸🍃

Eman
يَخطُر لِي اليَوم يَـ نَبضْ جُلوسَنا ذَات يَوم فِي الحَدِيقَة العَامة، كُنت قَـد سَألتُكِ قَبلهَا عَنْ لَونكِ المُفضَل !
-أَخْبرتنِي أنّكِ تُحبِّـينَ الَأخْضَر 💚
قُلتِ لِي أنهُ يَحملُ لكِ دَائماً رَائِحَة العُشبْ التِي تَعشقِينهَا حتَي أنكِ اعْترفتِ لِي بِمرحْ طُفولِي أنّ صديقتَك الَأولىَ كَانتْ شَجره، وأنّ حُزنكِ الَأول كَان لَحْظة أسقَطتْ العَاصِفة تِـلكَ الشَجره.
قُلت لِي حِينهَا : شَعرتُ يَومهَا أنّ الرِيح سَرقتْ أسْرارِي ونَـثرتْها فِي كُل مَكانْ
-تَمنيت لَحْظتهَا لوْ كَان بِوسعِي أنّ أُلونْ العَالم كُله مِنْ أجْلك بِالَأخْضَر 💚

View more

من أقوال ابن القيّم -رحمه الله- :

' مَ
إذَا اسْتـغنَى النَاسُ بِالدُنيا فَاسْتغنِي أنتَ بِالله، وإذَا فَرِحُواْ بِالدُنـيَا فَـ افْرَح أنتَ بِالله، وإذَا أنِسُواْ بِأحْبابِهم فَـ اجْعل أُنْسگ بِالله،وإذَا تَعرفُوا إِلي مُلوكِهم وكِبْريائِهم وتَقربُو إِليهمْ لِينَالو بِهم العِزة والرِفْعة فَـتَعرفْ أنتَ إِلي الله وتَـوددّ إِليهْ تَـنل بَِذالـگ العِزة والرِفْعة
-رَحِـم الله ابْـنَ القَـيمّ ❤

View more

من فترَة زرت كم مدرسَة تبع حملة خاصّة بالكليّة ، ف كانت وحدة لمدرسة عامّة والثانية خاصّة 🔐 والاختلافْ كان جدّا واضح بما فيه تعاملْ الأساتذَة ، كنت متوقعة القطاع الخَاص مميّز بس نظرتي تغيّرت 🤦🏻‍♀️ سؤالي : هل انتَِ مقتنع|ة بالمدارس الخاصّة ؟ و بإعتقادك شن سبب وجودهَا !

ɮaɨօ ʍʏtɦ
-أجَـل مُقتَـنع، 12 سَنة قَضِيتهُم فِي التَـعلِيم الَخاص، ولَازِلتْ أجْني ثِمار هَذا التَعليم حتي فِي مَرحلتِي الجَامعِية، الَأمْر يَـخْتلف قَبل وبَـعد الـ2011، قَـبلْ كَان أغْـلب التَـعِليم الخَاصْ مَبني عَلي أسَاتِذة أجَانب وكَانت للَأسْتفاده للطَـلبة أكْـثِر، ويَـلي مَيز التَـعلِيم الخَاص أنْ أي شَخص مِش ليِبي لاَ يُسمَح له بِالدرَاسة فِي التَعليم العَام لِذَالك الطلبة الَأجانِب كُلهم يَقرو في المَدارِس الليْبية الخَاصة وهذَا الشَيْ زَاد مِنْ كَفاءة ومُسْتوى "التَعلِيم الخَاصْ" أنَا شخصياً أقرو مَعاي نَاس مِن جَميع الدُول العَربية (مَصر، تُونس، المَغربْ، الأرُدن، العِراق، السُودان، فَلسطِينْ) وكَانُو طَـلبَة "نَـار" بِكُل مَعنى الكَلمة، "عـلما وأخلاقاً " وهَذا الشَي يَـلي خلَانا كَطلبة لِيبـييِنْ نَطورو مِن أنْفسنَا وابْدينا مَعاهم (النِـدْ بِالـندْ ) ✊
-سَببْ وُجود التَعلِيم الخَاص فِي وَقتنا كَان "أسْتـثمَار بَشرِي " بحيثْ لوْ تَحصل الطَالب عَلي الشَهاده الثَانوية بِإمكانَه الدِراسَة فِي الخَارج وراح يِـثْبت جَدارته، وحَـ يَرجع لِبلَاده بِمنْفعَة عَظِيمة، وللَأسَف بَعد 2011 أنْـهَار التَعليمْ الخَاص بِشَكل كَبِير💔 وكِثرُو المَدارسْ الخَاصة و أيْ شَخص بِإمكَانه يَـفتَح مَدرسَة خَاصة وأصْبح الكُل هَمه الجَانبْ المَادي قَبل الجَانبْ التَعليمِي ومَصْلحَة الطَالبْ.

View more

كيف س تكون ردة فعلك حينما يعترف لك شخص بحبه ؟

سبااا
-هَذا الشَي مِشْ رَاح ايْصِير ابـداً
دَائماً نَـخلِي فِي حُدود بَـينِي وبِـين جَميع البَشر فِي المُعامَلة، لِذالك مِش رَاح تُوصل لَدرَجة شَخص ايْحبني ويَعترِفْ ^^

View more

+1 answer in: “ثم يهبك الله شخصا يزهر ما أذبلته الأيام فى قلبك ❤️ ، سؤالي هو هل يمكنك/ي الاجابة على ثلاثة أسئلة ؟ بصراحة ! هل تقبلون التحدي بنعم / لا ؟”

مسَآحـةة لِيك بآشمهَـنضِص ٠٠ 💪

رُوَيْــدَة | ✿
قَال مُتوجِعاً "عِنْدمَا بَدأتْ بِالصَّلاة شَعرْتُ بِتَعلقْ جَسدِي عَلي الَأرضْ فِي السُجُودْ، كَـأنَّ جَوارحِي كَانتْ عَطْشى للعِبادَة، وكَأنهَا تُعـاتِبني لِماذَا حَرمْتها مِنَ الصلَاة ؟ كُلمَا رَغبتُ أنْ أَرفعَ رَأسيِ مِنَ السُجود هَمسَتْ لِي رُوحِي " إِبقَى قَـلِيلاً "؛إِحْـتَجتُ إِلى أنْ أُصلِي بِشّده، أَردْتُ أنْ أقِـفْ أمَام الله مُسْتسلِماً، ومَع تَراتِيل الَأياتْ، وهَمساتِ الدَعوَاتْ، وبَين سُبحَان ربِي الَأعْلى، والله أكْبَر، بحْتُ بِكُل شَي.
-بحْتُ بِكل شَي عَلي سَجادة الصّلَاة، َكأنِّي لمْ أشْكُ لَأحَد فِي حَياتي مِنْ نَفسِي، ومِنْ بُـعدِي، ومِنْ ذَنبِي، شَعرتُ بِالرَاحة بَعد الصّلَاة، أرَدتُ النَوم عَلي سَجادتِي بَعد شُعوري بِالَأمانْ، عَرفتُ حِينهَا بِـأنّي أنَا الذِي حَرمْتُ نَفسِي مِنْ حَياتها الَأنْ الصّلَاة هِي الرَاحة المَكْتوبة للبَشرْ عَلي هَذه الَأرْض"
-الصّـلاَة، الصّـلاَة فـلَا حَـياة مِنْ دُونِـهَا ❤ 🔐

View more

- هـا قـد انقـضىٰ رمضآن واتـىٰ العيـد 🌙 تقبّـل اللّٰه منّـا ومنّـك بشمهنـدس صآلـح الاعمـآل ، واعـآده اللّٰه عليـك بالصحّـةة وطـول العمـر في طـآعـةة 🙌

رُوَيْــدَة | ✿
-أجْمعِين يَاربْ، وأنتِ بِـألفْ خِير بَاشْمُهندسَة، يِنْعاد عَـليكْ وعَلي عَائِلتگْ بِالصَحة والعَافِية، مُوفْقة فِي أمْتحنَاتگْ 🙌

View more

باش مهندس ♥ كل عام وأنت بالف خير من العائدين الفائزين ينعاد عليك بالصحة والسلامة وربي يوفقك في امتحاناتك بعد العيد يارب

Seham Abd Elnaser
-وأنتِ طَـيْبة وبِألفْ خِير، يَنعاد عَليگْ بِالصَحة والعَافِية ❤
أجْمعِينْ يَـاربْ 🙌 الله ايِبَارگْ فِيك ويَجْزيك كُل خِير

View more

مهما كانت الظروف الي وقفت قدامك عافر واستموت على حلمك لان لو ضاع محدش هيزعل ويندم غيرك وفكك من كل الي بيحبطوك لان لما تقع اول ناس هيشمتو فيك ولما تنجح اول ناس هيسقفولك..واليقين مهم اووي خلي عندك يقين فدعائك وفحلمك من الاخر...صدق حلمك يتحقق ❤ وخليك اقوي من كل الظروف وكمل حلمك💪

-بَـارگ الله فِيك عَلي كلَامگ الطَيبْ ❤
كَذالك حُسن الظَن بِالله والتَوكل عَـلِيه لِيه دُور كِبيرْ فِي النَجاح، بَعدِينْ يَـأتي اليَـقِين والَأصْرار مِنْ الشَخص بِالوُصولْ، وخَاطِرهَا عَلي كلَامگْ فِي مَـثَلْ ايْقُول
-لَا تَـحْلم بِالنَجاح، بَـل اسْتيقِظ لِـتَحقِيقه ^^
أَكِـيدَا كُل حَـد فِينَا عِنْده هَدف فِي حَياته أَو شَي مُـعَين يَبي يُوصَله، فـ لَازم تَجتَهد وتبذل جُهد أَكبر، لَازم تَفعل الشَي يَلي مَادَراشْ غِيركْ، لَازم تَـتْفَوق عَلي نَفسك قَبل مَا تَـتْفوق عَلي غِيرك، ودِيمَا دِير فِي بَـالِكْ أَنّ مُسْتوى الجُهد يَـلي تَـبْذله يَساوِي مُستَوي النَجاح يَـلي تَحـقَقهْ
-ربِي ايْوفقْكم كُـلْكم، وايْبارِگ فِيكُم، وايْسَدِد خُطَاكم، وايْفرَحكُم و ايْناوِلْـكُم مُبْـتغَاكُم، ويَعطِيكُم أكَـثْر مِمَا تِـتْمنّوا❤🙌

View more

.. شكلك واخد أمفيتامين 😂😣 معقولَة 52 ساعة درِكت 😳 بجد ربي يكون في عونكْ 🙌🏻 ان شاء الله تجاوب وتعبك ما يضيعش ياارب ..

ɮaɨօ ʍʏtɦ
-ههههههـ الله غَـالبْ فِي الهَـنْدسة كُل شَي جَـائِز 💔
ولِعلْمگْ والله العَظِيم حَتي فِي يُوم عِيد العُمال مَشينا ودِرنا أَمْتحَان نِصفي 😣
-وَ الحَمدلله اليوم جَاوبِتْ قَعد سُؤال وَاحد مَالحِقْتش نَجاوْبه 😪

View more

+1 answer in: “- مسـاحـ🎇ـة .”
Next