Ana ada terbaca jawapan-jawapan syeikh di bawah. Apa pengertian aimmah salaf dan aimmah khalaf?

Aimmah bermaksud Imam-Imam. Salaf secara bahasa bermaksud terdahulu. Dari segi istilah ialah salafussoleh iaitu generasi umat Islam bermula dari 1-300Hijrah terdiri daripada para sahabat، tabiin dan tabi' tabiin. Khalaf itu maksudnya terkemudian ialah generasi selepas 300 Hijrah hingga akhir zaman. Kita semua hidup dizaman khalaf. Allahua'lam.

View more