Adakah bersutrah itu salah satu sunnah ?

Adakah sutrah yang dimaksudkan anda sutrah dalam solat? Jika sutrah itu maka saya katakan ya. Memang ia berdasarkan banyak hadith Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam tentang sutrah dan larangan lalu depan orang solat. Begitu juga hadith tentang solat depan tombak, dan tiang. Semua hadith itu ada dalam Sahih Al-Bukhari dan kitab sunan yang lain. Allahua'lam.

View more

Atiq@Atiqaaaaa
Adawiyah.@Adawiyah_MH