Dominik Grzenkowski also answered this question with: "Majstrowanie"