Ask @ahmad_algooker:

خطر ببالك بلحظة من اللحظآت تعتذر لشخص معين 🖤 لو كانت إجابتك نعم شو كنت حابب تحكيله افتح مجآل لقلبك ❤

Ąñģèļ şhøøşh
أّنِأّ أّعٌتّذّر لَګ بِشٍدِةّ✌
وِيِّګفِّيِّ مَحٌأّوِلَأّتّيِّ أّلَمَتّګررةّ فِّيِّ تّعٌبِيِّريِّ لَلَأَّّسفِّ لَګ✌

View more

‏صباح الخير لأيامنا التي تمر بسلام لأوقاتنا برفقة من نحب لأحلامنا التي ما زلنا قيد العمل عليها للحظاتنا الجميلة المخلدة للعطايا الإلهية لإكراميات القدر للمتع البسيطة التي تمنحنا مزاجاً أفضل و لبقائنا بخير و ثبات مهما كانت الظروف ✨.

Mona M Hamideh
يَِّّسمَيِّنِأّتّ قِلَبِګ صٌبِأّحٌ أّلَنِوِر وِأّلََّسروِر 💙
وِيِّوِمَ جِمَيِّلَ مَشٍمََّس لَقِلَبِګ وِلَنِوِرګ أّلََّسأّطّعٌ مَنِ وِجِهِګ أّلَمَشٍرقِ ✌

View more

رحلة النجاح ، لا تتطلب البحث عن أرض جديدة ، ولكنها تتطلب الاهتمام بالنجاح ، والرغبة في تحقيقه والنظر إلى الأشياء بعيون جديدة. 🥀 إبراهيم الفقي 🥀صباح الخير 🥀

لعبةالايام
صٌبِأّأّأّحٌ أّلَنِوِر وِيِّوِمَ جِمَيِّلَ لَقِلَبِګ💙✌

View more

اكتب ودع الجميع يقرأ ⁦✍️⁩

لعبةالايام
مَأّ وِجِدِ أّلَقِلَبِ فِّيِّګ عٌبِثّ وِأّنِمَأّ لَغٌأّيِّةّ أّلَمَحٌبِةّ وِأّلَأّطّمَئنِأّنِيِّةّ وِأّلَعٌبِوِدِيِّةّ أّلَخَأّضّعٌةّ أّلَى أّلَلَهِ عٌزِّ وِجِلَ وِلَيِّګنِ قِلَبِګ مَيِّقِنِآ وِعٌقِلَګ مَدِرګ بِفِّعٌلَ مَأّ هِوِ خَيِّر لَلَجِمَيِّعٌ دِوِنِ تّمَيِّيِّزِّ وِتّفِّريِّقِ
أّلَرأّحٌةّ أّلَتّيِّ تّشٍعٌر بِهِأّ تّبِدِآء بِقِلَبِګ وِبِعٌدِ مَأّ شٍعٌرتّ بِهِأّ بِګلَ حٌيِّأّتّګ تّمَرګزِّتّ بِقِلَبِګ وِأّخَذّتّهِ مَوِطّنِآ لَهِأّ ✌

View more

الصبر على البلاء ❤️❤️

أّلَلَهِ عٌزِّ وِجِلَ أّذّأّ أّحٌبِ عٌبِدِآ أّبِتّلَأّهِ👌
وِأّلَصٌبِر وِأّجِبِ عٌلَى أّلَبِتّلَأّء
وِګمَ يِّګوِنِ أّبِتّلَأّئګ مَنِ أّلَلَهِ عٌزِّ وِجِلَ ګبِيِّرآ
وِعٌظّيِّمَآ تّضّأّعٌفِّ أّجِرګ بِصٌبِرګ عٌلَى مَأّ بِتّلَأّګ

View more

ادعولي يحبني ويكون نصيبي 😔

أّلَمَحٌبِةّ مَنِ أّلَلَهِ عٌزِّ وِجِلَ وِأّلَمَحٌبِةّ فِّيِّ قِلَبِګ وِقِلَبِهِ وِګلَ قِلَبِ يِّنِبِضّ مَنِ حٌوِلَګ✌
وِأّنِشٍأّلَلَهِ يِّحٌبِګ وِيِّګوِنِ مَنِ نِصٌيِّبِګ
وِيِّګوِنِ ګلَوِ خَيِّر👌

View more

Next